Åtte års forvaring for overgrep

En Hamar-mann i 50-åra er dømt til åtte års forvaring for overgrep mot tre gutter.

Hamar tinghus

Hamar-mann har fått skjerpet straff for overgrep mot gutter.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Hamar Arbeiderblad skriver at mannen i Eidsivating lagmannsrett er dømt for voldtekt mot en gutt og seksuelt misbruk av tre smågutter.

Betydelig skjerpet

Åtte års forvaring er en betydelig skjerpelse av straffen fra Hedmarken tingrett som dømte mannen til seks års fengsel.

I tingretten ble Hamar-mannen frikjent for voldtekt, men dømt for sex-misbruk av tre smågutter i Hamar i en periode over flere år.

Lagmannsretten fant tiltalte skyldig også i voldtekt, og har dømt ham til åtte års forvaring med en minstetid på fem år og fire måneder.

Utnyttet tillitsforhold

Hamar-mannen var tiltalt for flere titalls seksuelle overgrep og besittelse av store mengder barneporno.

Overgrepene skjedde stort sett da guttene var i alderen 12 og 16 år, og påtalemyndigheten mente at mannen hadde utnyttet et tillitsforhold til guttene. I tingretten nedla aktor påstand om åtte års fengsel. Tingretten frifant mannen for tiltalen om voldtekt av en av guttene. Men i lagmannsretten ble han også dømt for dette.