skrin
Foto: Andreas Christoffer Nilsson
Disse objektene kan være alt fra 500 – 1700 år gamle.