Åpnet for trafikk ved Øyer

Veien er ryddet og åpen for trafikk etter et trafikkuhell på E6, Mageli Camping ved Tretten.