Åpner for bevæpning av politiet

Regjeringen ønsker at politidistriktene selv skal få avgjøre om de vil gå med våpen eller ei. Tillitsvalgt for politijuristene i Hedmark, Henning Klauseie, frykter det vil føre til mer våpenbruk og uheldige forskjeller mellom politidistriktene.

Væpnet politiaksjon i Hamar

VÆPNET AKSJON: Politiet i Hamar under en væpnet aksjon i 2012. Nå kan en ny våpeninstruks gi den enkelte politimester mulighet til å søke om å få innføre generell bevæpning i sitt politidistrikt.

Foto: Pål Henning Berg

I forslaget til ny våpeninstruks, som ble lagt ut på høring på mandag, kommer det frem at regjeringen vil la hvert enkelt politidistrikt avgjøre om de vil la politifolkene bære våpen.

Om forslaget går gjennom, kan politimestere søke politidirektoratet om tillatelse til generell bevæpning.

Skaper forskjeller

Henning Klauseie

KRITISK: Henning Klauseie mener bevæpningsforslaget vil slå uheldig ut på flere måter.

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Men i politiet er det uenighet om hvordan man skal stille seg til en slik situasjon.

– En konsekvens kan være at det oppstår situasjoner hvor det lettere tys til våpen. Det kan også være med på å skape store forskjeller, og man kan se for seg bevæpnet og ubevæpnet politi på hver side av Mjøsbrua. Dette fremstår rart når vi ønsker å ha ett politi i Norge, sier politiadvokat Henning Klauseie til NRK.

Han er tillitsvalgt for politijuristene i Hedmark, og mener fersk erfaring viser at forslag vil slå uheldig ut i praksis.

– Under trusselsituasjonen i sommer valgte politimesteren i Hordaland å ikke bevæpne politiet i sitt distrikt. Samtidig innførte andre politidistrikt en generell bevæpning, og da blir det en tydelig forskjell fra sted til sted.

Vil ha full bevæpning

Leder for Politiets Fellesforbund i Vestoppland, Finn Arve Hvalbye, er enig i at forskjeller i de enkelte distriktene kan virke uheldig. Derfor mener han at politiet over hele landet bør bevæpnes.

– Dette er et skritt i riktig retning og det kan ligge mye positivt i et slikt forslag. Men jeg mener at publikum skal bli møtt av samme politi, uavhengig av hvor man er i landet. Derfor er en generell bevæpning det beste alternativet.

Han påpeker at det er store forskjeller på de forskjellige distriktene, men mener at behovet for bevæpning kan være det samme.

– I Oslo er det bevæpninger hvert eneste døgn, så de har en helt annen situasjon enn for eksempel her i Vestoppland. Men når vi er ute av bilen og på vei inn i en farlig situasjon, er alle bruer brent med tanke på å få tak i et våpen. Så jeg føler at vi også har gode argumenter for en generell bevæpning, sier han.

– Bred enighet i utvalget

Johan Martin Welhaven

Johan Martin Welhaven satt i utvalget som står bak forslaget.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Politimester Johan Martin Welhaven i Vestoppland var med i Myhrer-utvalget som står bak forslaget til ny våpeninstruks. Han vil ikke svare på om han vil søke dispensasjon for sitt distrikt.

– Jeg synes det er vanskelig å kommentere dette nå da dette går på innholdet i rapporten som skal ut på høring. Vi forholder oss til de retningslinjer som foreligger i dag, sier han og legger til at det var bred enighet om innholdet i rapporten i Myhrer-utvalget.

Vil ikke kopiere naboene

Sverige, Danmark og Finland har lenge hatt en generell bevæpning av politiet. Henning Klauseie synes ikke erfaringen fra nabolandene er betryggende.

– I Sverige er politiet årlig i flere skyteepisoder og det blir drept folk i situasjoner som oppstår med politiet. Jeg er ikke sikker på om det hadde skjedd dersom polititjenestemennene hadde hatt mindre tilgang på våpen.