Åpen veg etter bilproblemer

I Østre Toten er Narumsvegen åpen mellom Narum og Røyse. Den var stengt en periode i morges. En strøbil må ha bergingshjelp. Det er svært glatt flere steder i Innlandet og Statens vegvesen ber bilister kjøre etter forholdene.
--