Ap vil beholde ulvesonen

Styret i Hedmark Arbeiderpartiet går nå inn for å beholde ulvesonen, melder Østlendingen. Sist saken var oppe på årsmøtet i 2013 ville styret avvikle sonen. Dette ble nedstemt. Leder i partiet, Per Gunnar Sveen sier at han nå går inn for ulvesonen under forutsetning av at grenseulvene skal telles med i bestandsmålet og at det blir enkelt å ta ut ulv når dette målet er nådd.