Ap-nei til utvida ulvesone

Arbeiderpartiets stortingsgruppe går imot regjeringens forslag om å utvide ulvesonen til også å gjelde deler av Rendalen. Dermed kan det bli vanskelig for regjeringen å få flertall for dette.

Ulv på Langedrag
Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Regjeringens rovdyrmelding skal opp til behandling i vår. Blant forslagene er å utvide ulvesona slik at den vil inkludere deler av Rendalen. Sona der ulven, og ikke beitedyra, skal ha prioritet, omfatter i dag Østfold, Oslo og deler av Akershus og Hedmark.

Enstemmig nei fra Arbeiderpartiet

Gruppemøtet til Arbeiderpartiet sier nå enstemmig nei til en utvidelse av ulvesoner.

Knut Storberget

SKEPTISK: Aps Knut Storberget mener beitedyr må prioriteres framfor ulv.

Foto: Scanpix/NTB

– Trykket er blitt for stort på beitenæring, reindrift og ikke minst for befolkningen, sier stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap).

Dermed er det uklart om regjeringen vil få flertall for sitt forslag.

– Nå får Høyre og Fremskrittspartiet ta dette som et kraftig signal. Det er en betydelig skepsis til å utvide sona. Så er det andre viktig spørsmål i meldinga som vi skal avklare etter hvert, sier Storberget.

Dagens bestandsmål er tre helnorske ulvekull årlig innenfor ulvesonen. I stortingsmeldingen foreslår regjeringen å videreføre dette, med et alternativt mål om fem til åtte familiegrupper hvor også ulver i grenseområdene mellom Norge og
Sverige er inkludert.

Vil ha allianse med Ap

Gunnar Gundersen, Høyre

ALLIERT: Høyres Gunnar A. Gundersen er kritisk til egen regjerings rovdyrmelding.

Foto: Mette Finborud Børresen

Også i deler av regjeringspartiene er flere kritiske til regjeringas rovdyrmelding. Frps Morten Ørsal Johansen og Høyres Gunnar A. Gundersen krever at stortingsmeldingen må sendes tilbake til regjeringen

Gundersen er kritisk, blant annet til utvidelsen av ulvesona.

– Det kommer til å foregå flere prosesser her, og jeg har god kontakt med Knut Storberget om dette, sier Gundersen.

– Så grensene for ulvesone kan bli en av endringene?

– Det kan bli en av endringene, ja.

Det er energi- og miljøkomiteen i Stortinget som behandler regjeringas ulvemelding.