Ansikt til ansikt på kommunegrensa

I dag møttes ordførerne i Hamar og Stange midt på Stangebrua. «Hamar» vil ta en jafs av Stange. Det kan «Stange» godt skjønne, men svarer; alt eller ingenting.

Nils A. Røhne og Einar Busterud

Nils A. Røhne og Einar Busterud forstår hverandre, men blir ikke enige av den grunn.

Foto: Eline Håkonsen/Caroline Jensen

Hamar har et problem. Kommunen har bydeler som ikke hører til byen.

Både Ottestad i Stange og Stafsberg i Ringsaker ligger nærmere Hamar enn sine egne kommunesentraer. Og de som bor der føler i stor grad tilhørighet til Hamar, selv om de tilhører andre kommuner.

Per Olav Lund, Østlandsforskning

Per Olav Lund i Østlandsforskning sier Hamar er skviset ved at Ringsaker og Stanges kommunegrenser går inn i Hamar by.

Foto: Eline Håkonsen/Caroline Jensen

– Hamars problem er at kommunegrensene går inn i Hamar by, og at Stange og Ringsaker driver byutvikling i Hamar, sier Per Olav Lund i Østlandsforskning.

De har laget rapporten med fordeler og ulemper ved en kommunesammenslåing på Hedmarken.

Når naboen bygger på ditt hus

Hamar-ordfører Einar Busterud sammenligner det med at naboene på to sider bygger på huset ditt. Det blir sjelden slik man vil ha det.

Busterud ønsker seg en storkommune, men de nevnte naboene stritter i mot. I siste instans kan det derfor bli aktuelt å justere kommunegrensene i stedet, det vil si at Hamar tar en liten bit av nabokommunene.

– Ikke aktuelt, sier Stange-ordfører Nils A. Røhne. Jeg sier som forgjengeren min Jan Tyribeberget, det må bli alt eller ingenting.

Per Olav Lund i Østlandsforskning sier det er ganske selvfølgelig. Ottestad, Sandvika og Bekkelaget er superviktig for Stange kommune.

– Hvis disse områdene innlemmes i Hamar, mister Stange 8000 innbyggere og sitter igjen med 12000. Da blir det et lite vekstpotensiale siden det meste av tilflyttingen til Stange skjer i Ottestad, sier Per Olav Lund.

– Busterud har relevante argumenter

Hamar ønsker en storkommune på Hedmarken, men det vil verken Ringsaker, Løten eller Stange.Da kan det hende Hamar vil ha DELER av Ringsaker og Stange for å løse sine vokseproblemer

Nils A. Røhne og Einar Busterud i diskusjon på brua.

Stange-ordfører Nils A. Røhne skjønner Hamar-ordførerens argumenter, men holder ham likevel på en armlengdes avstand på Stangebrua.

– Sett fra Hamars posisjon er Busteruds argumenter relevante. Men for Stange kommune er Ottestad veldig viktig, og et område vi ikke kan gi slipp på, sier Nils A. Røhne.

Det er ikke egentlig det Einar Busterud vil heller. Han vil ikke bare ha en bit.

– Nei, det er den desidert dårligste løsningen for alle. Siden Hamar ble by i 1849 er det gjort grensejusteringer fem ganger. Jeg tror ikke det er lurt å gjøre det en sjette gang, sier Busterud.

Ikke stemning for sammenslåing

Men en full sammenslåing mellom Hamar, Stange, Løten og Ringsaker ser ikke særlig sannsynlig ut. Det er bare Hamar som vil, og regjeringen har sagt de ikke vil bruke tvang.

– Sånn stemningen per tiden er i befolkningen, så er det veldig lite grunnlag for å tro at man får politisk oppslutning om en storkommune på Hedmarken nå, sier Stange-ordfører Nils A. Røhne.