Fikk nesten en million kroner i reisestøtte mens de satt på hjemmekontor

100 ansatte har fått pendlerstøtte for å reise til jobb, men jobben ble utført hjemmefra.

Fylkeshuset i Innlandet på Lillehammer

ENDRINGER: I over et halvt år har rundt 100 ansatte i Innlandet fylkeskommune fått en million kroner i pendlerstøtte mens de har jobbet hjemmefra. Nå krever fylkeskommunedirektøren endringer i ordningen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Koronapandemien sendte mange på hjemmekontor.

Dermed slapp rundt 100 ansatte i Innlandet fylkeskommunes sentraladministrasjon å pendle til jobb. Likevel fikk de utbetalt reisestøtte i flere måneder.

Nå vil fylkeskommunedirektøren stoppe utbetalingene som har kosta Innlandet fylkeskommunen 810 000 kroner det siste halve året.

– Det blir feil bruk av midler å betale ut kompensasjon for en ulempe som medarbeiderne ikke har, sier fylkesdirektør Tron Bamrud.

Uro og bråk

De rundt 100 ansatte har fått utbetalt mellom 20.000 og 30.000 kroner årlig i reisekompensasjon siden august 2020.

Kompensasjonen ble innført da Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Hovedkontoret til den nye fylkeskommunen ble lagt i Hamar. Det skapte mye bråk og uro blant de ansatte. Mange fikk plutselig en mye lengre reisevei til jobb enn de hadde tidligere.

Fylkeshuset i Hamar

PENDLING: Mange ansatte i Innlandet fylkeskommune har fått fylkeshuset i Hamar som sin nye arbeidsplass.

Foto: Mette Finborud Børresen

Etter flere runder med tillitsvalgte ble det til slutt enighet om hvordan dette skulle kompenseres.

Nå foreslår fylkeskommunedirektøren altså å fjerne kompensasjonsordningen inntil videre. Han sier signalene nå er tydelige på at folk bør være på hjemmekontor hvis de kan.

– Jeg tror det er klokt å be politikerne om en fullmakt til å stramme inn en periode til vi er i normalt gjenge igjen, sier Bamrud.

Politisk støtte for å stoppe utbetalingene

Saken skal nå opp til politisk behandling.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Arbeiderpartiet mener det er riktig å stanse utbetalingen av pendlertillegg midlertidig.

– Samtidig skal ingen av de ansatte ha dårlig samvittighet for å ha tatt imot penger gjennom en ordning vi har vedtatt at de skal få, sier Hagen.

Også Truls Gihlemoen, som er Fremskrittspartiets gruppeleder i fylkestinget, mener det er riktig å stanse kompensasjonsordningen inntil videre.

Truls Gihlemoen

ANSVARLIG: Truls Gihlemoen fra Fremskrittspartiet mener det viktigste fylkeskommunen kan gjøre nå er å være en forutsigbar arbeidsgiver for sine ansatte.

Foto: NRK

Gihlemoen var sterkt imot både størrelsen på og varigheten av pendlertillegget da det ble vedtatt i 2018. Nå mener han det viktigste er å være forutsigbar som arbeidsgiver.

– Derfor støtter vi forslaget. Og så får vi ta lærdom av at dette ikke ble foreslått tidligere, sier Gihlemoen.

Ingen motargumenter fra de ansatte

Også de tillitsvalgte i Innlandet fylkeskommune støtter forslaget fra fylkeskommunedirektøren.

Live Langøygard, leder i Vågå Ap

STØTTE: Live Langøygard fra LO og de andre fellestillitsvalgte i Innlandet fylkeskommune støtter forslaget til vedtak.

Foto: NRK

Det betyr ikke at vi dermed gir fra oss et fremforhandlet gode, mener Live Langøygard, fellestillitsvalgt for LO.

– Men når de ansatte ikke lenger pendler, så ser vi at det ikke finnes argumenter som gjør at vi kan forsvare at man fortsetter med en slik ordning, sier Langøygard.

Mener ordningen skulle vært stoppa før

Fylkeskommunedirektøren mener det hadde vært vanskelig å stanse utbetalingen før, selv om bruken av hjemmekontor har vart i flere måneder.

Hovedgrunnen er at signalene fra sentrale myndigheter har hatt så korte perspektiver, bare 14 dager om gangen.

Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør, Innlandet fylkeskommune.

PÅ IS: Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud foreslår at ordningen med å betale pendlertillegg til ansatte stanses midlertidig da mange av de ansatte har hjemmekontor.

Foto: Innlandet fylkeskommune

– Men med det vi vet nå så kan man jo si at det hadde vært fornuftig å ta denne runden før, innrømmer Bamrud.

Bamrud presiserer at medarbeiderne det gjelder ikke bare har hatt hjemmekontor. Fylkeshusene har vært åpne, og de ansatte har hatt stor fleksibilitet.

Må skrive reiseregning heretter

I stedet for å motta kompensasjon skal de ansatte nå skrive reiseregninger når de drar til kontoret. Deretter vil de bli trukket skatt etter skattereglene som gjelder.

Bamrud skjønner at det kan komme reaksjoner på at fylkeskommunen har utbetalt pendlerpenger til ansatte på hjemmekontor. Men han er ikke sikker på om fylkeskommunen hadde spart penger dersom de hadde gjort noe med dette tidligere.

Fylkeskommunedirektøren understreker at de verken vil eller kan kreve beløpet tilbakebetalt.

Mandag skal saken opp i administrasjonsutvalget. Tirsdag skal fylkesutvalget behandle saken, før den til slutt havner i fylkestinget uka etter.