Oppland på dagsorden

Anne Tingelstad Wøien i Senterpartiet vil sette Oppland på dagsorden. Hun setter distriktspolitikk i høysetet.

Anne Tingelstad Wøien
Foto: Torvild Sveen

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Lokal forvaltning, samferdsel, skole/kompetanse, energi, jordbruk, reiseliv. Og å sette Oppland bevisst på kartet!

Gode lokalsamfunn

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Bedre kommunikasjoner (veg/tog/bredbånd), bedre tilrettelegging for små og mellomstore bedrifter (forenkling) og kompetanse i kommunene på å hjelpe fram nyetablerere, kompetanseutvikling (gode skoler/innlandsuniversitet), gode lokalsamfunn (kultur/helse/skole) gode jordbruksoppgjør.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Det må befolkningen i kommunen få avgjøre selv.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Å sørge for at planene som nå står i NTP blir fulgt opp med økonomiske midler !! + kontaktledningsnett på Gjøvikbanen og fiberbredbåndsdekning.

1000-kronerspørsmålet

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- 1000-kronerspørsmålet! Vi må i alle fall ha gode og inkluderende lokalsamfunn med gode kulturtilbud, spennende arbeidsplasser, bredt bredbånd og gode utdanningstilbud! – samt stolthet over å bo i bygda!

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Distriktspolitikken – eneste parti som tar utgangspunkt i distriktenes utfordringer og fører en politikk som tar hele landet i bruk og mener bosetting over hele landet er et gode.

Mange kampsaker

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg tror det blir mange saker! Å sette Oppland på dagsorden, ikke minst mht samferdsel, kompetanse og energi + Innlandsuniversitet.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?.

- At en vil samme vei! Fordeling, forvaltning og desentralisering – og lokalt folkestyre.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Ap, V , SV.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?.

- Frp. Men vil samarbeide med de fleste om det gir gode løsninger for Oppland.

Listetopper i Oppland

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.30: Nyheter fra Innlandet