Anmelder Solheim

Romedal og Stange sau- og geitavlslag har anmeldt Miljøvernministeren til politiet.

Erik Solheim
Foto: Czarek Sokolowski / AP

Romedal og Stange sau- og geiteavlslag har anmeldt miljøvernminister Erik Solheim for brudd på norsk lov, og for ikke å følge Stortings-vedtaket om rovdyrsoner. Anmeldelsen ble levert Hedmark politidistrikt mandag.

I strid med rovdyrforliket

Ifølge rovdyrforliket skal det ikke være ulv vest for Glomma, men i sommer har det vært ulv både i Stange og Løten.

Leder i beitelaget, Kai Teppen, sier bakgrunnen for anmeldelsen er at det ikke blir gitt fellingstilllatelse av den finsk-russiske ulvetispa fordi den har særlig genetisk verdi.

- En slik praktisering av rovdyrpolitikken er i strid med rovviltforliket som Stortinget vedtok i 2004, mener Teppen.

Bonde-reaksjoner

Også bøndenes organisasjoner i Hedmark reagerer sterkt på at det stadig kommer nye begrunnelser fra forvaltningen på hvorfor rovdyr som gjør stor skade utenfor ulvesonen, ikke tas ut.

Ulvetispa som har drept 30 sauer i Stange, kan ikke felles fordi den er genetisk viktig for bestanden. Ulveflokken i Osdalen kan ikke tas ut fordi bestandsmålet ikke er nådd.

Bøndene mener dette undergraver tilliten til den vedtatte rovdyrpolitikken.