Anmelder fiskerforeninger etter fuglejakt: – Dette er Texas-tendenser

Norsk Ornitologisk Forening mener to fiskerforeninger bryter viltloven når de premierer dem som skyter skarv. Nå anmelder de saken til politiet.

Martin Eggen fra NOF

RASER: Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, mener Gjøvik Fiskerforening og Øvre Romerike Trollingklubb har brutt viltloven. Han varsler at de vil levere en anmeldelse til politiet.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

– Dette er Texas-tendenser. Det er alvorlig når man ønsker å desimere naturlige bestander. At det blir gjort uten at man følger lovverket, gjør det hele verre.

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, er ikke nådig mot Gjøvik Fiskerforening og Øvre Romerike Trollingklubb. Han mener de to har brutt viltloven når de på nettsidene sine har lokket jegere med en skuddpremie for å ta ut skarv.

NRK fortalte tidligere i uken om fortvilelsen til lokale fiskerforeninger i Innlandet over at skarven spiste mye fisk i området. I et settefiskanlegg ble 1500 individer redusert til 120 – Gjøvik fiskerforening mener skarv hadde skylden.

Skarv

SKARV: Det var lite skarv i Innlandet for få år siden, men de siste årene har antallet mangedoblet seg. De lokale fiskerforeningene fortviler over situasjonen.

Foto: Oddgeir Andersen

– Gjorde ikke god nok jobb

Viltlovens paragraf 51 sier at «skuddpremie kan bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet gir fullmakt.»

Eggen mener fiskerforeningene har brutt denne paragrafen. Han påpeker at skuddpremien ikke var godkjent av en fylkeskommune, eller ble gjort gjennom et vedtak eller forskrift.

Atle Knapp, leder i Øvre Romerike Trollingklubb, tar selvkritikk for fremgangsmåten deres.

– Vi gjorde rett og slett ikke en god nok jobb når det gjelder å undersøke dette med lovligheten av en skuddpremie. Da tok jeg kontakt med fylkeskommunen, og etter råd fra dem ble dette gjort om til en konkurranse, som da ikke er en ren skuddpremie, men en konkurranse hvor folk får poeng per skutt fugl.

Begge fiskerforeningene har nå endret teksten på sine hjemmesider, men de skriver fortsatt om «premiering av skutt skarv».

skarv

UØNSKET: Mellomskarven kom til Norge på 1990-tallet, og er en trekkfugl som kommer til Sør-Norge og Innlandet på sommeren.

Foto: Anders Berg

– Kommer til å forfølge saken

De små endringene blidgjør imidlertid ikke Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

– Det gjør ingen forskjell for oss. Vi mener det er en skuddpremieordning de driver med, vi kommer til å forfølge saken og skrive en anmeldelse til politiet. Man kan ikke prøve å unngå viltloven ved å innføre såkalte premieordninger.

– Forstår ikke hva det handler om

Knapp i Øvre Romerike Trollingklubb mener at Eggen ikke forstår hva dette handler om, og konsekvensene skarven har for fisken i området.

– De bør sette seg inn i saken og situasjonen som er i dette distriktet. For det foreligger forholdsvis mye dokumentasjon på hva denne fuglen fører til av skader. Her er det også snakk om en art som er jaktbar.

Men Eggen gir svar på tiltale.

– Norsk naturforvaltning skal følge norsk lovgivning. Det kan ikke være opp til lokale fiskeforening å bestemme hvilke fuglearter vi skal ha rundt forbi. Her er de åpenbart ute etter en syndebukk, uten at de har kunnskapsgrunnlaget eller lovgivningen bak seg.

Flere saker fra Innlandet