Anket på stedet

Hovedmannen i ulvesaken anket dommen på stedet. Han ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder og mistet jaktretten i fem år.

Flere saker fra Innlandet