Anke levert til høyesterett

Staten har nå levert sin anke i den såkalte Farida-saken. Farida og moren har vunnet i Tingretten og Lagmannsretten, retten har slått fast at UNE ikke hadde rett til å trekke tilbake oppholdstillatelsen deres. Ankeutvalget avgjør om saken skal opp i Høyesterett.