Hopp til innhold

Anke fra idrettsleder forkastet

Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken fra en profilert idrettsleder i Hedmark, som ble dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med unge gutter. Dommen fra tingretten på ett år og to måneder blir dermed stående.

Flere saker fra Innlandet