Eneste økologiske alternativ

Fred i verden er en forutsetning for å kunne løse de globale miljøutfordringene, mener Ane Aadland. Lokalt vil hun ha mer demokrati.

Ane Beate Aadland
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Full stans i produksjon og salg av krigsmateriell ! Skal vi klare å løse de globale utfordringene innen miljø og utvikling må vi skape fred. Norge er idag i verdenstoppen både når det gjelder våpenhandel og militærbudsjett pr.innbygger.

Tenker lokalt og langsiktig

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Tenke lokalt og langsiktig. Satse på småskala produksjon og styrke landbruket.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Nei.Vi ønsker ikke færre kommuner. Vi ønsker en utvidelse av demokratiet med økt bruk av folkeavstemminger. Kommunesammenslåinger må aldri gjennomføres mot innbyggerenes vilje.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Opprusting av eksisterende infrastruktur.

Bevar grendeskolene

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Bevare grendeskoler, bedre kollektiv tilbudet og oppmuntre til lokal næringsvirksomhet. Støtte kulturlivet.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Miljøpartiet De Grønne var og er det eneste økologiske alternativet.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Å få frem det grønne budskapet om en holistisk økologisk forståelse. Alt henger sammen og vår livsførsel påvirker ikke bare medmennesker på andre siden av kloden, men også kommende generasjoner.

Felles løsninger

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At vi har en god dialog så vi kan komme frem til felles løsninger

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

Det vil sannsynligvis variere fra sak til sak.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- De utfordringene vi står ovenfor idag krever samarbeide på tvers av partilinjer, men når det gjelder eksempelvis flyktninge- og innvandringspolitikk og likestillingspolitikk kan det nok ta litt tid å få til en enighet.

Listetopper i Oppland