Åmotpolitikere krever avgang

Statsråd Helgesen bør gå av, mener formannskapet i Åmot. Bakgrunnen er at klima- og miljøministeren stanser ulvejakta som rovviltnemndene har gått inn for. Politikerne i Åmot mener ulvepolitikken undergraver bosetting og næringsutvikling i Sør-Østerdalen