Kommune må låne penger for å betale lønn

ÅMOT (NRK): Åmot kommune i Innlandet har så dårlig råd at de må låne penger for å betale regninger og lønn til de ansatte.

Rådhuset i Åmot på Rena

Åmot kommune har ikke penger til å betale løpende utgifter og må øke driftskreditten sin.

Foto: Anne Næsheim

– Åmot er blant kommunene som har sitt med økonomien over tid. Økt kreditt er en kortsiktig løsning, sier regionleder i Kommunenes Sentralforbund i Innlandet, Trond Lesjø.

Det var avisa østlendingen som først skrev om denne saken.

Har brukt opp kreditten

Onsdag vedtok kommunestyret i Åmot å søke om utvidet kreditt. De har allerede en kredittavtale på 7,5 millioner kroner, men den er mer eller mindre brukt opp. Nå søker de om å få øke kreditten til 20 millioner kroner.

Det er kommunen helt avhengig av, står det i sakspapirene til kommunestyret:

«På grunn av likviditetsutfordringene står kommunen i fare for å ikke kunne betale våre forpliktelser som lønn, låneavdrag og andre helt nødvendige utgifter i deler året. Rådmannen ser det derfor helt nødvendig å sette i gang tiltak. Et helt nødvendig tiltak vil derfor være å øke kommunens driftskreditt.»

– Det er nok ikke vanlig, men heller ikke helt uvanlig. Det er en del kommuner som har brukt opp reservene, slik at de i perioder av året har likviditetsproblemer og må ha en kassakreditt, sier regiondirektør i KS, Trond Lesjø.

Må betale regningene

Halvportrett av Trond Lesjø

Regionleder i KS Innlandet, Trond Lesjø, sier det ikke er vanlig å måtte låne for å betale lønn, men at mange kommuner sliter med likviditeten.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Men det forteller om en vanskelig situasjon. Trond Lesjø sier Åmot kommune har hatt en anstrengt økonomi over tid og at de har svært lite reserver å gå på.

Kreditt er bare en kortsiktig løsning.

– De må jo betale løpende forpliktelser og er avhengig av å kunne betale regningene sine i tide. Men så må de gjøre de vanskelige prioriteringene og tilpasse utgiftene til inntektene over tid, slik at de får balanse i regnskapet, sier Trond Lesjø.

Prioriterer lønninger

Fungerende rådmann i Åmot, Dag Hoffmann, avviser at det er fare for at de ansatte ikke skal få lønn, selv om han skriver det i saksframlegget til politikerne.

Fungerende rådmann i Åmot kommune, Dag Hoffmann utenfor rådhuset på Rena.

Fungerende rådmann i Åmot kommune, Dag Hoffmann, mener økt kreditt er den beste løsningen slik situasjonen er nå.

Foto: Anne Næsheim

– Det er selvfølgelig at vi prioriterer lønn til de ansatte, sier han.

Men kommunen har altså ingen penger i bakhånd. Fondene er tappet ned over mange år. Når det da kommer måneder med større utgifter enn inntekter, slik som i mars, så må de låne for å kunne betale både lønn, låneavdrag og andre månedlige utgifter.

– Vi har en veldig utfordring med likviditeten nå i starten av 2020. Vi skulle ønske vi hadde mer penger på bok.

Rådmannen sier at kommunen har et budsjett i balanse, og at det vil jevne seg ut gjennom året. Men han har et klart budskap til politikerne.

– De må bygge fond.

Ikke på randen av konkurs

Gruppeleder for Senterpartiet og tidligere ordfører, Ole Gustav Narud, synes ikke den økonomiske situasjonen er spesielt bekymringsfull.

Ole Gustav Narud, gruppeleder for Senterpartiet i Åmot kommune.

Det er ikke sånn at Åmot kommune er på randen av konkurs, sier Ole Gustav Narud (Sp).

Foto: Anne Næsheim

– Vi har en omsetning på mange hundre millioner kroner hvert år. Vi har vedtatt å ha en driftskreditt på 20 millioner. Det er ikke mye, sier Narud.

Han synes ikke det er noe unormalt i å låne penger for å betale lønninger. Han er mer opptatt av balanse mellom inntekter og utgifter gjennom året.

– Det er det vi politikere må sørge for. Så kan vi bygge opp igjen fond over tid, sier Ole Gustav Narud.

Les også: