Rykket ut i privat bil - ambulansesjåfør dømt

En ambulansesjåfør som rykket ut i sin private bil, og ble målt til 143 km/t i en politikontroll, er nå dømt til fengsel i 18 dager.

Gjøvik tingrett

LANG RETTSBEHANDLING: Ambulansesjåføren ble først frikjent i Gjøvik tingrett i desember 2012. Saken er behandlet to ganger i Eidsivating lagmannsrett der han nå er funnet skyldig.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

I tillegg til fengselsstraffen, har Eidsivating lagmannsrett avgjort at mannen mister retten til å ha førerkort i syv måneder, melder Oppland Arbeiderblad.

Mannen har i mange år jobbet som ambulansesjåfør og er hundefører i organisasjonen Norske Redningshunder.

Torsdag 31. mai 2012 ble han kalt ut på oppdrag som hundefører i forbindelse med at ei kvinne og et barn var savnet på Hadeland. Mannen dro avgårde i sin private varebil og kjørte fort.

Under kjøreturen skal han ha brukt varsellysene på bilen og blinket med fjernlysene til møtende biler.

På riksvei 33 i Østre Toten ble han målt til en betydelig fartsovertredelse en kontroll som politiet avhold. Ifølge målingen hold han 143 km/t over en strekning på tre kilometer i en 80-sone.

Ble frikjent i tingretten

Da saken første gang ble behandlet i Gjøvik tingrett i desember 2012 ble mannen frifunnen av de to lekdommerne som viste til nødrettsbestemmelser.

Ambulansesjåfører har også bestrid at selve fartsmålingen er korrekt og hevder at ikke kjørte så fort som 143 km/t.

Påtalemyndigheten anket saken til lagmannsretten som fant ambulansesjåføren skyldig i den grove fartsovertredelsen. Saken ble påklaget til høyesterett som henviste den til ny behandling i lagmannsretten.

Også denne gangen er mannen funnet skyldig. Eidsivating lagmannsrett har opprettholdt fengselsstraffen, men har redusert tapet av retten til å ha førerkort fra ett år til syv måneder.

Hadde godt motiv

Lagmannsretten mener mannen motiv for å bryte fartsreglene har vært godt. Men de har ikke trodd på at han oppfattet situasjonen som så prekær som han har uttrykt i retten, skriver Oppland Arbeiderblad.

«Nødrettsanførselen er derfor et forsøk på å komme unna ansvar for en fartsoverskridelse han visste han ikke var berettiget til,» skriver dommerne.

Lagmannsretten har også lagt vekt på at mannen tidligere er straffet hele sju ganger for fartsoverskridelser, blant annet to ganger så sent som i 2008,