– Vi kan ha spart menneskeliv

Mattilsynet har etter et omfattende prosjekt utryddet den alvorlige MRSA-bakterien blant dyr i Norge. Utryddelsen er unik i verdenssammenheng.

Grisunger

Det er griser som har vært smittebærer av den alvorlige MRSA-bakterien blant dyr i Norge. Grisen lever fint med bakterien, men den er svært farlig for syke, svake mennesker. Nå har mattilsynet utryddet bakterien (illustrasjonsfoto).

Foto: Håvard Karlsen / NRK

Mattilsynet har etter et omfattende prosjekt lyktes med å utrydde den alvorlige MRSA-bakterien blant dyr i Norge. MRSA er motstandsdyktig mot flere antibiotika som penicillin, og er farlig å få for syke, svake mennesker.

Det finnes en type MRSA hos mennesker, og en hos dyr, men alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Og i dyreriket er det grisen som har vært bærere av bakterien i Norge.

Les også:

Unikt i verdenssammenheng

Harald Øverby

Veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet Harald Øverby er stolt over at man har etter alle solemerker har fått utryddet MRSA-bakterien blant griser i Norge. Han mener det kan ha stor betydning for den norske folkehelsen.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Utryddelsen fra Mattilsynets side er unik i verdenssammenheng, siden bakterien er ansett som en stor utfordring for landene i Skandinavia og Europa.

– Det er veldig utbredt, og ellers i Europa ser de veldig mørkt på å utrydde den. De lo nærmest av oss da vi sa at vi ville sette inn støtet for å utrydde den i Norge, sier Harald Øverby, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet.

Han sier at det er svært betydningsfullt at MRSA-bakterien nå er utryddet hos norske griser.

– Det ble gjort en ordentlig beregning på det, og man kom frem til at det kunne dø mennesker i Norge på grunn av denne bakterien. I Danmark hadde man et dødsfall i 2014. Så enhver kan tenke seg hvor viktig det er å få dette utryddet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Infeksjon etter MRSA

Slik kan en MRSA-infeksjon se ut på mennesker. Infeksjonen er svært utbredt lenger sør i Europa.

Foto: NRK

1000 purkebesetninger

Prosjektet startet opp i fjor og har vært svært omfattende. Og det er helt ferskt at det siste norske dyret med bakterien ble avlivet.

– Vi tok prøve på alle purkebesetninger i landet, nesten 1000 i tallet. Vi fant da 5–10 besetninger som var smittebærere av bakterien, som ble sanert. Så har vi hatt visse problemer og tilbakefall, og hatt igjen en besetning, som gikk til slakting i dag. Så etter hva vi vet har vi nå ikke lenger noen griser med MRSA i Norge, sier Øverby.

Han roser samarbeidet som ligger bak det ønskede resultatet, og det har involvert bondenæringen og statlig bistand.

– Næringen har vært svært samarbeidsvillig med Mattilsynet. Og det har blitt satt inn store ressurser når det gjelder å slakte gris, la hus stå tomme. Der har staten tatt millionbeløp for å få dette til, avslutter Øverby.

Flere saker fra Innlandet