Alle vil kjempe for sjukehuset

Det ble ingen heftig debatt om sjukehuset i Kongsvinger i kveld. Alle skriver under på at Kongsvinger sjukehus skal bestå og alle vil kjempe for det.

Paneldebatt i Kongsvinger

De rød-grønne partiene i paneldedebatten vil kjempe for sjukehuset i Kongsvinger.

Foto: Arne Trolldalen

Det er listetoppene i Hedmark som nok en gang møtes til debatt før valget - denne gangen i Kongsvinger.

Ikke særlig spennende

Og nok en gang var det sjukehus som sto på agendaen.

Men det ble ikke særlig spennende i Kongsvinger. Samtlige partier var nemlig klare på at de vil kjempe for at sjukehuset i Kongsvinger skal bestå.

Paneldebatt i Kongsvinger

Alle partiene vil kjempe for sjukehuset i Kongsvinger.

Foto: Arne Trolldalen

Misnøyen med at sjukehuset i Kongsvinger (og sjukehuset på Tynset) legges ut til høring og vurdering kom klart fram.

  • Høyre og Frp vil fjerne helseforetakene og gi makta tilbake til politikerne.
  • Pensjonistpartiet vil kaste styret i Sykehuset Innlandet.
  • Kristelig Folkeparti er også i mot foretaksmodellen.
  • SVs Karin Andersen har bedt om at helseministeren innkaller til ekstraordinært foretaksmøte for å fjerne usikkerheten om Kongsvinger og Tynset.

– Må være lov å snu

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum poengterte at Høyre og Frp, sammen med Arbeiderpartiet, var de som vedtok foretaksmodellen i 2001. Han stilte spørsmålstegn ved at de nå sier de vil fjerne modellen.

Frps Tor Andre Johnsen parerte med; at det må være lov å snu, når noe viser seg å ikke være bra likevel.

Dermed er altså enigheten ganske total.

IIkke mange stemmer å hente

Det er rundt 40 tilhørere til kveldens debatt i Kongsvinger. Fra panelet ble det sagt at det neppe er særlig mange nye velgere å hente der, siden de fleste av tilhørerne er partienes egne "menigheter".

Videre på debattprogrammet er kommunesammenslåing, næringspolitikk og trolig litt samferdselspolitikk. Kanskje vil noe av det by på litt mer temperatur.