Alarm fra PPT: – Skoletester gjør elever syke

Pedagog mener presset på tester i barne- og ungdomsskolen bidrar til økning av elever med psykiske vansker. – Det blir stadig tydeligere at skolen ikke er et godt sted å være for alle, sier hun.

Klasserom

SKAPER TAPERE: Flere unge får psykiske problemer på grunn av presset med tester i skolen, mener Nina Berg i PPT.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Advarer mot test-tyranni

ALVORLIG: Nina Berg som jobber i PPT i Elverum er bekymra over økningen av psykisk sjuke elever.

Foto: PRIVAT

Alt skal måles og testes. Det drives ut i det absurde og har skapt det som kalles generasjon prestasjon, sier Nina Berg.

Hun har jobbet i pedagogisk psykologisk tjenesten (PPT) i Elverum i 25 år. har vært en forkjemper for enhetsskolen i alle år, men nå forstår hun godt de foreldrene som velger å la barnet sitt gå på privatskole i stedet.

– Blårusskole

Gjennom jobben sin har Nina Berg sett en voldsom økning av elever med psykiske vansker de siste årene.

Det er en skremmende økning. Skolen kan ikke ta på seg ansvaret for alt det, men det blir stadig tydeligere at skolen ikke er et godt sted å være for alle, sier hun.

Hun er kritisk til alle testene som elevene må gjennom allerede tidlig i barneskolen og mener enhetsskolen har utviklet seg til en blåruss-skole. Det skulle være en skole for alle, der alle skulle bli møtt som det individet de er til en skole for eliten.

Det er så stor vekt på prestasjoner og målbare resultater at det ikke blir tid til å adressere de individuelle behovene for lærerne, sier hun.

Hun mener det skyldes den politiske styringen der det er for stort fokus på målbare resultater.

Leder i Hedmark Frp, Johan Aas

TESTER IKKE ÅRSAK: Leder av Hedmark Frp Johan Aas mener tester ikke er årsak til økning av psykiske problemer hos elever.

– Skyldes andre ting enn tester

Leder i Hedmark Frp, Johan Aas, som sjøl er lærer er uenig i at fokus på tester fører til psykisk sjukdom.

Det er en økning av psykiske problemer blant elevene ja, men det skyldes sosiale medier og reklame, mener han.

Han tror heller fokus på god klasseledelse og klassemiljø kan bidra til at elevene trives bedre på skolen.

Karin Andersen

ALVORLIG: Karin Andersen (SV) mener signalene fra PPT må tas på alvor.

Foto: Stig Weston / SV

Karin Andersen, som er førstekandidat for Hedmark SV på Stortinget, mener politikerne må ta det Nina Berg sier som et alvorlig varsku. Andersen mener det er for stort fokus på testene. Hun mener også at en større lærertetthet vil bidra til å tilpasse undervisningen bedre for dem som sliter faglig.

Vi må ha en skole som er god nok for alle. Mindre fokus på tester betyr ikke nødvendigvis at det går dårligere for elevene, sier hun.

Hun viser til Tolga skole der de har fokusert på alternative undervisningsmetoder uten å legge så stor vekt på alle testene. De scorer likevel høyt på nasjonale prøver.

– Matte er skikkelig morsomt!