Hopp til innhold

Nå tar bygda tilbake flyktningmottaket

ÅKRESTRØMMEN (NRK): Folk i Rendalen likte ikke at Øiseth hotell på Åkrestrømmen ble flyktningmottak. Men nå kommer det ikke flyktninger lenger, mottakseieren har solgt, og hele bygda pusser opp Øiseth til hotell igjen.

I Rendalen blomstrer dugnadsånden for å gjøre bygdas hotell klart til bruk. Hotellet har vært asylmottak den siste tida, men sida stadig færre asylsøkere kommer til Norge, blir nå 600 mottaksplasser avvikla i Hedmark og Oppland.
I Rendalen er det glede over at hotellet er åpna for publikum igjen.

– Vi har savnet hotellet. Vi merket det kanskje ikke før vi plutselig ikke hadde det lenger, sier Wenche Snekkersveen. Hun er en av 30 frivillige som pusser opp hotellet gratis i dag. Fem lokale aktører har slått seg sammen og kjøpt Øiseth tilbake.

– Hotellet er viktig. Et samlingspunkt og en hjørnestein på Åkrestrømmen, sier en av de nye eierene, Jan Nordhagen.

Mottak blir hotell igjen

Jan Nordhagen har fått god drahjelp av bygdefolket etter at han kjøpte hotellet.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK

Flyktningstrøm stoppet

Da flyktningstrømmen til Europa og Norge eksploderte i fjor høst ble en lang rekke hoteller og fjellstuer gjort om til akuttmottak. Det hastet med å finne plass til dem som kom. Og det var penger å tjene på mottaksdrift.

Men da selskapet PTH as fra Tynset kjøpte Øiseth hotell på Åkrestrømmen for 5,7 millioner kroner for å lage flyktningmottak, protesterte mange i Rendalen. De var ikke i mot flyktninger. Men de ville ikke miste hotellet sitt. Ordføreren ville nekte bruksendring.

Mottak blir hotell

TILBAKE: Øiseth hotell ble mottak, men så hotell igjen.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK

Men så stoppet flyktningstrømmen gradvis opp.

I går la UDI fram en oversikt som viser at 600 mottaksplasser skal avvikles i Hedmark og Oppland. Tilstrømningen har gått ned uke for uke, og på Åkrestrømmen ble mottaksdriften stoppet for flere måneder siden. Nå har nye eiere overtatt. Og de vil drive hotell.

Den tidligere mottakslederen Johnny Evenstuen fra Åkrestrømmen er også med på oppussingen.

– Det ble vanskelig for mange da mottaket kom. De savnet hotellet, samlingsplassen i bygda. Men det var vanskelig å si det uten å bli stemplet som en som var i mot flyktninger, sier han.

Flere legges ned

Dugnad på Øiseth

DUGNAD: 30 bygdefolk stilte på dugnad på Øiseth hotell i dag.

Foto: Bjørn Oppsahl / NRK

Noen tjente store penger på den hektiske mottaksdriften. Andre kom ikke så langt.

Forretningsmannen Per Tore Teksum i Ringsaker satset, og kjøpte Hagen behandlingssenter i Veldre for 12,5 millioner kroner for å drive asylmottak. Han betalte åtte millioner mer enn opprinnelig prisforlangende.

Men det har ikke bodd en eneste flyktning på stedet.

– Så langt er det et tapsprosjekt. Det er slik det er å drive forretningsvirksomhet, sier han.

Men han tror ikke siste ord er sagt.

– Flyktningkrisen har aldri vært større. Deler av Europa har stengt seg ute fra den virkeligheten. Men fortsetter det slik lenge, går vi over til plan B, sier han.

Norsk Mottaksdrift, som har sju mottak i regionen, forbereder seg også på «dårligere» tider.

– Fortsetter det slik, blir det nedleggelse av mottak, sier regiondirektør Torgeir Aarnes. Noen av de 100 ansatte vil miste joben.

– Alle vet at det ikke er høy forutsigbarhet i denne jobben, sier han.

Flere saker fra Innlandet