Aktor: – Tiltalte er blottet for følelser

LILLEHAMMER (NRK): Aktor mener tiltalte i Øyersaken opptrådte følelsesløst og brutalt under drapet og parteringen av stefaren, og mener 24-åringen må dømmes til 18 års fengsel.

Iris Storås

AKTOR: Iris Storås holdt sin sluttprosedyre på vegne av påtalemyndigheten i Øyerdrapssaken torsdag.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aktor Iris Storås fokuserte på straffeutmålingen i sin sluttprosedyre torsdag, i og med at tiltalen i sin helhet er erkjent. Det er også samsvar mellom tiltalen og forklaringen tiltalte Kim Andreas Kristiansen (24) har gitt.

Påtalemyndigheten mener det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Aktor la vekt på at selve drapshandlingen var brutal, og på parteringen av den døde etter drapet.

– Kristiansen er målrettet og bestemt under drapet. Det er ingen impulshandling, han gir ham gjentatte stikk. Han har tid til å tenke, men velger å fortsette. Handlingen framstår som en henrettelse, sa Storås.

Storås mener Kristiansen har opptrådt følelsesløst både under parteringen og når han har forklart seg i retten, og at dette er skjerpende.

– Han viser en total mangel på respekt for menneskelivet. Han forholder seg mekanisk og følelsesløst til det hele. Han er blottet for følelser.

Aktor mener det i liten grad foreligger formildende omstendigheter, og mener Kristiansen må dømmes til 18 års fengsel, med fratrekk for 239 dager i varetekt.

Tiltalt for drap, partering og trusler

Tiltalte Kim Andreas Kristiansen (24) har gjennom fem dager i retten forklart seg i detalj om hvordan han utførte drapet på stefaren Bjarte Hansen (58) og den påfølgende parteringen av liket i leiligheten. Han er tiltalt både for drap under særdeles skjerpende omstendigheter, likskjending og trusler.

Bjarte Hansen

STEFAREN: Bjarte Hansen (58) ble drept 14. august i fjor. Stesønnen er tiltalt for drapet.

Foto: Privat
  • Ifølge tiltalen drepte han sin stefar Bjarte Hansen (58) med kniv i en leilighet i Øyer i Gudbrandsdalen natt til 14. august i fjor.
  • I retten har han forklart hvordan han etter drapet parterte den døde kroppen ut fra det han har forklart var et ønske om å «ødelegge det som har ødelagt meg».
  • I et forsøk på å bli kvitt liket tok han kontakt med en kamerat med bil, og truet ifølge tiltalen kameraten med kniv for å få hjelp til å pakke og frakte vekk likdelene.

I retten har det også kommet fram at tiltalte hadde et svært anstrengt forhold til stefaren etter en oppvekst med alkoholmisbruk og det tiltalte har kalt «psykisk terror».

Aktor mener dette ikke kan tillegges noen vekt ved fastsetting av straff for en så brutal forbrytelse. Storås sa blant annet at det kun i begrenset grad er snakk om fysisk vold.

Det eneste formildende er tiltaltes erkjennelse av drapet, mener aktor.

Kim Andreas Kristiansen i Gjøvik

Kim Andreas Kristiansen (24) er tiltalt for drap og likskjending. Bildet er fra fengslingsmøtet 1. september i fjor.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Strafferettslig tilregnelig

Tidligere torsdag la to rettspsykiatrisk sakkyndige, Terje Tørrissen og Helge Haugerud, fram sin erklæring. De har møtt drapstiltalte Kim Andreas Kristiansen flere ganger og har fulgt hele rettssaken i Sør-Gudbrandsdal tingrett. De konkluderer med at tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

Forsvarer og de etterlattes bistandsadvokat skal torsdag ettermiddag komme med sine sluttprosedyrer.

Flere saker fra Innlandet