«Nei» i seks av sju kommuner

Folk i Sør-Fron kommune var de eneste som stemte for kommunesammenslåing når sju kommuner gikk til urnene søndag.

kartillustrasjon, kommunesammenslåing i Innlandet

GODE NABOER: De sju kommunene som hadde avstemninger søndag snakker varmt om hverandre, men kun Sør-Fron vil endre naboforholdet til å bli noe mer.

Foto: NRK

Folket i sju kommuner i Gudbrandsdalen har søndag avsagt sine stemmer. Dette er ingen stor dag for Jan Tore Sanners kommunereform – i seks av sju kommuner var resultatet blankt «nei».

– Jeg er skuffa, men ikke overraska, sier Bjarne Eiolf Holø (Sp).

Han er ordfører i Lom, men også regionrådsleder for Nord-Gudbrandsdal.

– Jeg hadde gjerne sett at vi kunne lagt grunnlaget for ei ny organisering i dag, sier han.

Uklar veg videre

Lom og Skjåk kommuner har i forkant av folkeavstemminga jobba sammen for å legge et grunnlag for en ny kommune. Det samme har Vågå og Sel og Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

– Det er vanskelig å si hva som skal skje videre etter det her, men jeg tror vi må vende blikket ut i regionen og sjå hva vi kan få til, sier Holø.

Han mener det har vært vanskelig å vise folk hvorfor man skal slå kommuner sammen, fordi det er vanskelig å vise fram de utfordringene som kommer.

– Men endringer må det uansett bli. Slik regjeringa nå stadig flere oppgaver fra distriktene, må vi stå sammen enda mer enn før for å sikre kompetanse og beholde kompetanse-arbeidsplasser i regionen, sier han.

Sør-Fron mot strømmen

Stemmesedler i Vågå

Tre valg i Vågå: Ja til Sel, nei til Sel eller blankt.

Foto: Even Lusæter / NRK

I Midtdalen havnet Sør-Fron i en inneklemt situasjon. Mens Ringebu og Nord-Fron sa «nei», sa mer enn 70 prosent «ja» i kommunen i midten.

– Det er nok mange i Sør-Fron som ser at kommunenorge er i endring og at det handler om å finne praktiske løsninger for framtida, sier ordfører Ole Muriteigen.

Men han frykter at de kan ende opp som ufrivillig små, dersom de nå ikke går videre med intensjonene om en stor kommune midt i Gudbrandsdalen.

– Vi kan ende med å sli straffa økonomiske for å være små, selv om vi ønsker et samarbeid. Men vi får sjå hvordan samtalene går videre, sier han.

Varierende oppslutning

Ordfører i Skjåk, Elias Sperstad er godt fornøyd med oppslutningen i egen kommune. Der valgte 60 prosent av de stemmeberettigede å benytte seg av stemmeretten sin.

I nabokommunen, Lom var oppslutningen langt lavere.

– 47 prosent, det er alt for lavt, sier ordfører Holø.

I Vågå og Sel var det henholdsvis 58,8 og 44,6 prosent som møtte opp. Noe begge ordførerne var fornøyd med. Deltagelsen i Midtdalen også lå på +/- 50 prosent. Nærmere bestemt 49,4 i Nord-Fron, 46,6 i Sør-Fron og 54,8 i Ringebu.