«Hele» Norge vil mate dyrene til bøndene

Landbruket i Sør-Norge sliter med tidenes ekstreme tørke, men heldigvis strekker dugnads-Norge ut en hjelpende hånd.

Bøndene får hjelp

FÅR HJELP: Bøndene får hjelp fra flere kanter etter sommerens ekstreme tørke, men holder det for å redde dyrene?

Foto: NRK

Den verste tørken på over 70 år ser ikke ut til å ha noen ende, og med altfor lite fôr, må mange dyr slaktes. Rundt omkring i Norge er det flere som har engasjert seg på ulike måter.

– At folk langt utover landbruket bryr seg synes jeg er bra. Det er rimelig og, for det handler jo om norsk matproduksjon, sier lederen av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

1: Tine fyller melkebilene med vann

Vi starter med meieriselskapet Tine, som kjører ut vann til melkebønder. Dette vannet skal blant annet brukes til å vaske melkeanlegg i fjellet, slik at kuene kan forbli ute på beite.

– For å få vasket anleggene trenger man væske av drikkevann-kvalitet. Hvis bøndene ikke får melka inn i melkeanleggene, så må de ta kuene ned fra setra, som dermed må begynne å spise fra vinterfôret allerede nå, sier Mimmi Granli Jensen fra selskapet.

– Det er naturlig at Tine stiller opp og gjør den jobben. Tankbilene er godt egnet til å frakte vann. Jeg synes det er flott at de gjør det, sier Bartnes.

Melkebil Tine

KJØRER VANN: Tine har flere tanker fulle med vann i disse dager.

Foto: Tine

2: Silo og høy fra Nord-Norge

Tørka har ikke rammet hele Norge. I nord har de hatt mye regn, noe som har ført til at flere har mer grovfôr enn de trenger. Vegard Hykkerud fra Alta er en av flere bønder som har valgt å sende hjelp sørover.

– Jeg sender 40 rundballer i førsteomgang, men det blir helt sikkert mer. Jeg vet hvordan det er med tørke, så jeg har stor medfølelse med bøndene i Sør-Norge nå.

– Det er nok begrenset hvor mye de fra Nord-Norge kan sende. Skal vi klare å flytte fôr sørover må bøndene gjøre kontraktbaserte avtaler seg imellom så bonden i Nord-Norge kan gjødsle og høste en avling til, sier Bartnes.

Vegard Hykkerud og kuene sine

SENDER HJELP SØROVER: Vegard Hykkerud har stor medfølelse for sine kollegaer fra sør.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

3: Banken gir bøndene gunstige lån

Håvard Bjørgen

GIR GUNSTIG LÅN TIL BØNDENE: Håvard Bjørgen sier bøndene får gode betingelser på lån i disse kritiske tidene.

Foto: Ricardo foto

Også bankene har sympati med bøndene. De bidrar med en gunstig finansieringsordning for sau- og storfebønder, slik at de skal kunne kjøpe grovfôr når muligheten er der.

– Man kan låne maks. 250 000 kroner, med 2 % rente. Det må være innfridd til 1. mars neste år. Hvis det blir for stramt så kan vi hjelpe kunden på flere måter etter det, sier Håvard Bjørgen, Landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet.

Han forteller det er ganske mange bønder som allerede har tatt kontakt.

4: Kronerulling

Hilde Gunn Sletten

VIL REDDE KUENE: Hilde Gunn Sletten er med på kronerullingen for å redde åtte kuer fra slakt.

Foto: Privat

I Gol i Hallingdal har flere lokale innbyggere engasjert seg, etter at en gård varslet om at de måtte sende åtte kuer til slakting. Ved hjelp av kronerulling på Facebook, har 400 personer nå bidratt med 50 000 kroner.

– De hadde ingen mulighet til å berge dem til vinteren. Det er tragisk. De har et personlig forhold til hver eneste ku. Så å melde de til slakt var en traumatisk opplevelse for dem, sier Hilde Gunn Sletten, som er en av dem som har bidratt med penger.

5: Bønder må hjelpe hverandre

Harald Martinsen fra Kongsvinger vil også prøve å redde kuer. Han fristiller derfor gress på egne jorder til kjøttbønder i distriktet.

– Det er viktig at vi støtter hverandre, og jeg har en ganske stor mengde gress jeg ikke bruker selv, så om noen bønder i området vil komme hit for å høste og bruke til fôr må de gjerne ta kontakt med meg, sier han til Glåmdalen.

Andre bønder som har fôr til overs kan gå på nettsiden fôrformidling, der kan man tilby fôr til bønder som sårt trenger mat til dyrene sine.

– Det er viktig å samle det fôret som kan samles, og at bøndene tar kontakt med hverandre. De må gjøre konkrete avtaler om kjøp og salg. Det blir viktig fremover, sier Bartnes, som tror det skal mer til en dugnadsinnsats for å løse sommerens utfordring

Lars Petter Bartnes

BER BØNDENE TA KONTAKT MED HVERANDRE: Lars Petter Bartnes mener bøndene må lage avtaler med hverandre for kjøp og salg av dyremat.

Foto: Tariq Alisubh / NRK