Hopp til innhold

– Vinn-vinn-situasjon for tollvesenet og politiet

Politiet vil ha tettere samarbeid med tollvesenet og går inn for at det opprettes et nytt tjenestested på Magnormoen i Eidskog. Dermed trappes kampen mot smuglerne ytterligere opp.

Morten Nystuen

BARE POSITIVT: Kontorsjef i tollvesenet i Kongsvinger, Morten Nystuen ser bare positivt på at politiet blir etablert på landets nest største grenseovergang med 1,3 millioner passerende kjøretøy i året.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Torsdag la politimester i Innlandet, Johan Brekke, sitt råd om hvilke og hvor mange lensmannskontorer som skal legges ned. Her la han blant annet frem ønske om et nytt tjenestested på Magnormoen i Eidskog.

Politimester Johan Brekke

Politimester i Innlandet, Johan Brekke.

Foto: Nora Brønseth / NRK

– Det som var tydelig og kanskje det viktigste for oss var å få på plass et tjenestested på Magnormoen, sier Brekke.

Magnormoen er den nest største grenseovergangen i Norge, hvor også tollvesenet bygger seg opp.

– Det er fremtidsrettet å få til et bedre samarbeid med både tollvesenet og svensk politi, sier han.

– Vinn-vinn-situasjon

Kontorsjef ved tollvesenet i Kongsvinger, Morten Nystuen ser bare positivt på at politiet blir etablert på landets nest største grenseovergang med 1, 3 millioner passerende kjøretøy i året.

– Ved Magnormoen kontrollerer vi 70–80 prosent av alle kjøretøyene på hedmarksgrensa. Når vi tar smuglere i fremtida vil jo politiet være tett på. Det blir en vinn-vinn-situasjon som begge etater tjener på, sier Nystuen.

Eidskog har et lensmannskontor som ikke har vært formelt lagt ned, men har veldig begrenset aktivitet. Politimester Brekke er klar på at det vil bli mer ressurser her.

– Så lenge vi skal ha et bedre og tettere samarbeid med tollvesenet, og et tjenestekontor der publikum kan møte opp å få service må vi selvfølgelig oppgradere det i forhold til det som har vært, sier han.

Ble tatt forskjellige hensyn

Politimesteren vil også opprettholde lensmannskontorene på Rena, Vang i Valdres og Stange av forskjellige hensyn.

– I forhold til Rena var det forsvarets tilstedeværelse på Rena, og Høgskolen i Hedmark som var avgjørende. Det var også et ønske fra kommunen om å beholde lensmannskontoret sitt, sier Brekke.

Stange er en stor kommune, med nesten 20 000 innbyggere. Her var det en høringsuttalelse som var tydelig på at de gjerne ville beholde lensmannskontoret sitt.

Når det kom til Vang i Valdres ble den lange avstanden til Vest-Oppland politidistrikt avgjørende.

– Det er lurt å ha et politipunkt her basert på geografi, sier Brekke.

Ringsaker og Midt-Gudbrandsdal blir også beholdt som egne administrative enheter.

Innlandet halverer antall tjenestesteder

Innlandet halverer antall tjenestesteder. De har i dag 41, men i den nye innstillingen foreslår de å kutte 20 av dem.

Hvilke kan du lese her: Disse lensmannskontorene forsvinner

Politidistriktet forklarer at dette i stor grad vil være en formalisering av dagens situasjon, da de aller fleste tjenestestedene som foreslås nedlagt allerede har stengt eller har meget begrenset åpningstid. Politidirektøren skal ta den endelige beslutningen 15. januar.

Flere saker fra Innlandet