– Vil ikke ha flere sykehusslott

Oppland må ha fullverdige akuttsykehustilbud, mener Oppland Venstre. Under årsmøtet i helga vedtok partiet at de vil beholde dagens sykehusstruktur.

Ett felles akuttsykehus i Innlandet
Foto: NRK

Oppland Venstre mener det er viktig å beholde akuttilbudet i Oppland.

– Oppland er et stort fylke med store avstander. Vi mener at den sykehusstrukturen som er i Oppland er godt tilpasset vårt fylke, sier nyvalgt leder i Oppland Venstre, Ketil Kjenseth.

Partiet mener at å øke avstanden til sykehuset og flytte det over til Hedmark ikke øker velferden for innbyggerne i Oppland. Venstre mener at det heller ikke øker antall kompetansearbeidsplasser i Oppland, eller fører til vekst i byene.

Sykehusslott

Kjenseth mener at tilbudet til pasientene vil bli like bra som ved et storsykehus.

– Med høyhastighetsbane til Moelv og Lillehammer så er vi en god time unna alle de sentrale universitetssykehusene i Oslo-regionen, sier han.

Dette er et spørsmål som hele nasjonen Norge må ta stilling til, hvor mange sykehusslott vi skal bygge. Det er tjenestene som er viktige, og lokalsykehusene skal ha sin funksjon også i framtida.

Ketil Kjenseth, leder Oppland Venstre

Vil avvikle helseforetakene

Oppland Venstre vil også avvikle helseforetakene og erstatte de med regionale helsestyrer som har representanter valgt i demokratiske valg og representanter fra fagmiljøene.

– Vi ser stadig vekk at helseministeren overstyrer dem regionale helseforetakene og setter den i forlegenhet. Dette er en dårlig styringsmodell, sier Kjenseth.

Oppland Venstre har hatt årsmøte på Fagernes i helga. Ketil Kjenseth fra Gjøvik ble enstemmig valgt til ny leder. Nestledere ble Terje Rønning fra Lillehammer og Helga Feste Hunter fra Østre Toten.