– Vil bety kroken på døra for mange

Pelsdyroppdretter Trond Sørum mener at kraftige kutt i tilskuddet til pelsdyrnæringen vil gjøre at mange må legge ned produksjonen.

Minkfarmeier Trond Sørum, Brumunddal

OPPRØRT OPPDRETTER: Minkfarmeier Trond Sørum i Brumunddal synes dagens forslag til bøndene og pelsdyrnæringen er dårlig politikk, og at det vil føre til at mange vil måtte legge ned produksjonen.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Dette vil være dramatisk for næringen. Kuttet i tilskuddet vil gjøre at det på sikt vil bli kroken på døren for dem som bor ute i distriktene.

Trond Sørum, pelsdyroppdretter i Ringsaker og styremedlem i Norges Pelsdyralslag, er rystet over forslaget som i dag ble lagt frem i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil kutte kraftig i støtten til pelsdyroppdretterne. Det årlige tilskuddet til frakt av fôr på 17,8 millioner kroner er foreslått fjernet.

Les også:

– Vil føre til fraflytting

Selv om det vil ramme Sørums eget virke, tror han at det i enda større grad vil ramme dem som ikke bare lever av pelsdyrnæring.

– Mange bønder har pelsdyrnæring som tilleggsproduksjon. Og for dem som er avhengig av flere bein å stå på for gardsbruket sitt, vil det bety at de må legge ned gårdsdriften. Det vil også kunne føre til fraflytting, og mange landskap vil gro igjen, sier han.

Sørum påpeker at det man kaller transportstøtte ikke er en støtte til fôrproduksjon. Det er et distriktstilskudd som man har hatt i mange år for å jevne ut fôrprisen, slik at de som jobber i distriktene skal kunne konkurrere med de som bor sentrumsnært.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Landbruksminister Sylvi Listhaug

UPOPULÆR POLITIKER I DAG: Landbruksminister Sylvi Listhaug har hisset på seg store deler av bonde-Norge etter at dagens forslag til jordbruksoppgjør ble presentert. En av gruppene som reagerer sterkest er pelsdyroppretterne.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Tåpelig politikk

Sørum mener at dagens forslag er dårlig politisk håndverk, også fra et økonomisk perspektiv.

– Dette er en tåpelig politikk. Vi snakker her om kun 17 millioner i distriktstilskudd, eller såkalt fraktutjevning. Det vi produserer er for det aller meste eksportrettet. Man kan iallfall gange det beløpet med ti når det gjelder verdiskapningen vi står for i pelsdyrnæringen.

Og han mener det er en slett behandling av oppdretterne.

– Det er en merkelig måte å behandle næringen på, for i det offentlige oppnevnte utvalget som vurderte framtida til pelsdyrnæringa i Norge var det flertall for å beholde perlsdyrnæringen som en bærekraftig næring. Da er det rart de gjør et sånt grep før Stortinget har behandlet dette.

Dyrevernalliansen er fornøyde

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

DYREVERNALLIANSEN SMILER: Live Kleveland i Dyrevernalliansen kaller dagen i dag «en gledens dag», og gir los til landbruksministeren for dagens forslag.

Foto: I.Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

Men på en dag hvor de fleste bønder og pelsdyroppdrettere er misfornøyde, er det også dem som er svært tilfredse.

Informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen kaller det «en gledens dag» og roser minister Listhaug for forslaget.

– Dette har vi jobbet med i 14 år, og forventet siden regjeringsskiftet. Nå ser vi resultater av langvarig arbeid. Mesteparten av pelsene går til rike kinesere, og dette er ikke noe norske skattebetalere bør belastes for, skriver Kleveland i en pressemelding.