Hopp til innhold

– Vi må rive kraftverk for å redde miljøet

En av landets fremste eksperter på innlandsfisk mener det må drastiske tiltak til for å redde livet i elvene våre. Han møter kraftig motbør fra NVE og kraftbransjen sjøl.

Morten Kraabøl

MORTEN KRAABØL kaster en brannfakkel inn i miljødebatten. Han mener mange vannkraftverk truer fisk og annet liv i mange elver. Bildet er tatt ved Hunderfossen kraftverk i Lillehammer. Her har imidlertid eier Eidsiva gjort en god jobb for å redde hunderørreten, sier Kraabøl.

Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK

Som en av landets få spesialister på innlandsfiskearter blir biolog Morten Kraabøl ofte engasjert som fagperson når kraftselskapene skal regulere vassdrag for kraftproduksjon.

– Jeg tror den tiden snart kommer hvor vi er nødt til å se på hvilke dammer vi må betrakte som «hjerteinfarkt» og dermed må gjøre et alvorlig inngrep, sier han.

Han viser til at det i USA og i enkelte europeiske land til sammen er fjernet flere hundre dammer.

Truer fisk og annet liv

Kraabøl sier mange kraftverk i perioder slipper igjennom så lite vann at det truer fisk og annet liv i og langs elvene. Han sier at noen dammer står for fall, og viser til et lite prosjekt i elva Tromsa som renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Fåvang.

Tromsademning, Ringebu

TROMSADEMNINGEN i Fåvang i Ringebu kommune. Her kommer ikke fisken forbi. Nå kan denne gamle kraftverkdemningen bli revet for å bedre forholdene for fisken i elva.

Foto: Tore Solbakken, Gudbrandsdal Sportsfiskeforening

Et annet kraftverk som har gått gjennom endringer er Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen. Eieren, Eidsiva Vannkraft, har gått med på å øke vannføringa i kritiske perioder slik at ørreten kommer seg opp i Lågen for å gyte.

– Der har kraftselskapet gitt bort en del vann til sikring av hunderørretens livsvilkår. De taper kraft, men allerede etter et år, ser vi at det er betydelige positive effekter på hunderørretens evne til å vandre opp og gyte, sier Kraabøl.

Riving ingen løsning

– Riving av kraftverk er ikke løsningen, sier produksjonsdirektør Oddleiv Sæle i Eidsiva Energi.

Han viser til at det her er snakk om miljøvennlig kraft som er viktig i det grønne skifte og at kraftselskapene er underlagt et langt strengere regelverk nå enn tidligere.

Oddleiv Sæle, produksjonsdirektør i Eidsiva Energi

ODDLEIV SÆLE, produksjonsdirektør i Eidsiva Energi mener det er for drastisk å rive kraftverk. Det vil gå ut over produksjonen av grønn energi, mener han.

Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK

– Jeg tror det er mye viktigere å ha et godt tverrfaglig samarbeid om hvordan vi gjør ting på mest mulig fornuftig måte, noe jeg mener vi har god erfaring med, sier han.

Viktig å gjøre tiltak

Heller ikke avdelingsdirektør i konsesjonsavdelingen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Rune Flatby tror det er noen løsning å rive kraftverk. Men han er enig i at det er en del tiltak som kan gjøres for å bedre fiskevandringen i utbygde vassdrag.

Rune Flatby, K

RUNE FLATBY er avdelingsdirektør i konsesjonsavdelingen i NVE. Enkelte gamle kraftanlegg som ikke er i bruk kan rives, mener han.

Foto: Hilde Totland Harket / NVE

– Særlig er det viktig å fjerne gamle anlegg som ikke lenger er i bruk og som ennå hindrer fiskevandring. Det gjøres også i en viss grad, sier Flatby.

Morten Kraabøl er imidlertid ikke i tvil om at de som hevder de produserer den mest miljøvennlige kraften her i landet i framtida må ta langt sterkere miljøhensyn.

– Det grønne skifte dreier seg ikke bare om grønn kraft. For også produksjon av grønn kraft går ut over viktige grønne verdier, sier Morten Kraabøl.

Vingnesbrua i Lillehammer

MJØSA ved Vingnesbrua, Lillehammer våren 2017. Landets største innsjø er helt nedtappet.

Foto: Ole Martin Sponberg

Flere saker fra Innlandet