– Ungdommene mister sin eneste trygghet

Asylmottakt for enslige mindreårige på Brumund skole i Ringsaker blir lagt ned, bare et drøyt år etter at det ble tatt i bruk. 40 beboere må flyttes og 14 ansatte mister jobben.

Erling Segelstad er leder på Åkershagan transittmottak

Erling Segelstad er daglig leder på mottaket i Ringsaker. Han er bekymret for beboerne som mister tryggheten de har hatt på mottaket.

Foto: Vivian Stensrud / NRK

Brumund skole i Ringsaker

Mottaket på Brumund skole blir lagt ned etter drøyt ett års drift. Rune Bye er en av de 14 ansatte som mister jobben.

Foto: Privat

Mottaket på Brumund skole har 40 plasser og det har vært fullt hele tiden.

Nå bor det 39 enslige, mindreårige asylsøkere der, og de må enten bosettes i en kommune, sendes ut av landet eller flyttest til et annet mottak. De 14 ansatte mister jobben.

Reagerer med fortvilelse

Daglig leder på mottaket, Erling Segelstad, er svært bekymret for ungdommene som bor på mottaket.

– Den eneste tryggheten deres har vært dette mottaket. De venter og venter og vet ikke om de får avslag. Det er vanskelig å holde motet oppe, sier Erling Segelstad.

Han sier ungdommene har reagert med fortvilelse på at mottaket skal legges ned.

– De har betraktet mottaket som hjemmet sitt, og jeg må skryte av de ansatte som virkelig har klart å gi omsorg og kjærlighet i bøtter og spann. Det er det de trenger, sier Segelstad.

De ansatte er naturlig nok også lei seg for at de mister jobben, men Segelstad sier de foreløpig ser på det som et luksusproblem, i forhold til situasjonen ungdommene på mottaket er i.

Fikk drive bare ett år

Andreas Wiik i Skarpsno AS kjøpte Brumund skole i 2015 for å drive asylmottak. Han syns det er synd at det nå blir lagt ned.

– Det er trist for de ansatte som står uten jobb 31. mai, og ikke minst for beboerne som mister det eneste trygge de hadde, sier Andreas Wiik.

Mottaket ble etablert i januar i fjor, og blir altså lagt ned etter bare et drøyt år. Wiik vil ikke kommentere hvordan regnestykket blir seende ut, når det bare ble ett års drift.

– Det er selvfølgelig ingen ønskesituasjon, men dette var en del av den risikoen vi visste vi gikk inn på da vi startet, sier Wiik.

Han sier de vil beholde skolen selv om mottaket blir avviklet.

– Vi legger eiendommen på is i påvente av at vi kanskje kan få brukt den til tilsvarende virksomhet senere, sier Wiik.

Legger ned 320 plasser

Siv Kjelstrup forstår frustrasjonen til beboerne på asylmottaket.

Regiondirektør i UDI, Siv Kjelstrup sier prognosene viser at det kommer enda færre asylsøkere til Norge i år.

Foto: Arne Sørenes

Det kommer færre asylsøkere til Norge og UDI har lagt ned mottak med jevne mellomrom det siste året.

I region Indre Østland legges nå totalt 320 mottaksplasser ned. Regiondirektør i UDI, Siv Kjelstrup sier prognosen for 2017 viser at det kommer enda færre asylsøkere.

På landsbasis legges 20 mottak med til sammen 2100 plasser ned nå.

Les også: