– Sykehuset Innlandet trikser med ventelistene

Sykehuset Innlandet innkaller til hastemøte etter avsløringer om triksing av ventelister innen psykiatrien.

Gunn Gotland Bakke

Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke og den administrerende direktøren kaller inn alle avdelingssjefer etter avsløringene.

Foto: NRK

Tillitsvalgte sier til TV2.no at helsepersonell ved Sykehuset Innlandet har innført hemmelige ventelister for å skjule brudd på behandlingslister innen psykiatrien

Triksingen skal skje ved at distriktspsykiatrisk senter kaller den første vurderingstimen pasienten skal ha for start av behandling, sjøl om det ikke er det. Dette gjøres for at ikke behandlingsfrister skal brytes.

Fristbrudd koster penger

Ifølge tillitsvalgte blir behandlere presset til omfattende triksing.

– Det er jo fordi fristbruddet koster penger. Da har pasienten rett til å få behandling på et annet sted, og da må sykehuset betale, sier tillitsvalgt i Norsk Psykologforening, Line Lysbakken, til TV2.

Sykehuset Innlandet sier de nå ser svært alvorlig på opplysningene som har kommet fram i media, og de innrømmer at en DPS har hatt en praksis som ikke er i tråd med regelverket.

– Vi har fått bekreftet at dette gjelder DPS Gjøvik. Dette er nå endret, med umiddelbar virkning, sier divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke til NRK.

Innkaller til hastemøte

På bakgrunn av opplysningene har divisjonsdirektøren iverksatt egne undersøkelser av praksisen ved alle enheter, og sammen med administrerende direktør innkalt samtlige avdelingssjefer til et hastemøte mandag.

Sykehusledelsen har tidligere vært kjent med avvik da det gjelder ventelister i psykiatrien, og har jobbet målrettet for å endre dette.

– Alle tilbakemeldinger den siste tiden har vist at dette nå var på plass. Opplysningene de siste dagene om at det likevel kan forekomme avvik og brudd på forskriftene er alarmerende, og vi ber derfor om at rutinene blir gjennomgått på nytt, sier Gotland Bakke.