Hopp til innhold

– Tømmes for erfarne politijurister

Politijuristene frykter at en ny spesialgruppe i Hamar vil tømme de andre politiavsnittene for erfarne jurister. – Vi er ikke mange nok til å bemanne den nye gruppa, sier Julie Dalsveen.

Politiadvokat Julie Dalsveen under pressekonferansen på Gjøvik

Politiadvokat Julie Dalsveen er nestleder for juristene i Innlandet politidistrikt og er svært bekymret for mangelen på politijurister i Innlandet.

Foto: Roy Allan Larsen / NRK

Politimester Johan Brekke er enig, og har nettopp bestemt at den nye gruppa må begynne med færre politijurister enn planlagt.

Et flaggskip i minus

Politihuset i Hamar

Felles Straffesaksinntak, FSI, skal ha tilhold på politihuset i Hamar. Juristene må hentes fra andre politiavsnitt.

Foto: Knut Sveen

Felles Straffesaksinntak (FSI) skal opprettes i alle politidistriktene og være en operasjonssentral for etterforskning 16 timer i døgnet. Den er et av flaggskipene i politireformen.

I Innlandet skal gruppa bestå av seks politifaglige etterforskningsledere, seks etterforskere og seks politijurister som skal gå i turnus med arbeidssted Hamar. Bare politijurister med utvidet påtalekompetanse kan sitte i gruppa og de må derfor tas fra de øvrige politiavsnittene.

Skyting på Vinstra

Alle straffesaker må innom en politijurist for vurdering.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Vi er bekymret for rettssikkerheten når de tømmer avsnittene for erfarne jurister, der de tyngre sakene faktisk skal behandles. Når det tas folk fra avsnittene har arbeidsgiver valgt å gå ned på bemanningen, sier Julie Dalsveen.

Redd alvorlige saker blir liggende

Dalsveen er nestleder for politijuristene i Innlandet politidistrikt. Det er ikke lenge siden sist de ropte varsko om mangelen på politijurister.

Alle straffesaker må innom juristene. De bestemmer om saken skal etterforskes, henlegges eller avgjøres med en bot. Når de er for få, blir sakene liggende lenger og partene i en straffesak må vente lenger på en avgjørelse og en eventuell rettssak.

– Saker vil få lenger liggetid når vi ikke er mange nok. Og vi er ikke mange nok til å bemanne den nye gruppa, sier hun.

Politimester Johan Brekke innrømmer at det er et problem.

– Ja, akkurat nå er kapasiteten på påtale i Innlandet for lav. Det er bakgrunnen for at vi har gått ned fra seks til fire jurister i FSI, som en midlertidig løsning. Vi så at det ville gå på for stor bekostning av sakene på de andre avsnittene hvis vi tok seks, sier Brekke.

Har ansatt flere

Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt.

Politimester Johan Brekke sier de er avhengig av dyktige jurister og ønsker å sørge for gode arbeidsforhold slik at ingen slutter.

Politimesteren sier de nettopp har ansatt tre nye politijurister og en vikar. En ledig stilling skal lyses ut, og det kan bli mulig å finne penger i 2018-budsjettet til flere juriststillinger.

Politijuristene er ikke beroliget av det. De mener det vil ta for lang tid å lære opp nye jurister og at politiavsnittene utenfor Hamar fortsatt blir svært svekket.

– Felles Straffesaksinntak er egentlig et løft for etterforskning, som vi har ønsket velkommen og vært positive til hele tiden. Men bekymringen har vært hvordan vi skal bemanne gruppa, og vi ser nå at vi er i manko, sier Julie Dalsveen.

Politimester Johan Brekke sier de er pålagt å opprette gruppa nå, men at planen er å få på pass flere jurister for at det skal bli godt nok.

Politiadvokat Andre van er Eynden

Politijuristene fronter alvorlige straffesaker i media og opptrer ofte som aktor når sakene kommer for retten. Her politiadvokat Andre van der Eynden på en pressekonferanse om Janne Jemtland-saken.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde