Tok opp millionlån i eget og andres navn

En kvinne skal ha fått og forsøkt å få til sammen over 200 lån ved å oppgi feil opplysninger. Mange av lånene er søkt i familiemedlemmers navn, uten at de visste om det.

Fingre som taster

ELEKTRONISK: Kvinnen skal ha sendt inn lånesøknadene elektronisk fra sitt hjem. Ifølge tiltalen oppga hun blant annet for høy inntekt og for lav gjeld da hun søkte om lånene.

Foto: NRK

Det er en lang tiltale på 40 sider med 244 punkter som er tatt ut mot kvinnen fra Hedmark. Hun er tiltalt for grovt økonomisk bedrageri, og forsøk på dette, for til sammen 13,9 millioner kroner fra 2007 til 2015.

– Dette er blant de største sakene vi har etterforsket. Det er godt over 200 straffbare forhold. Det er en meget alvorlig sak med store beløp i bildet, sier politiadvokat Richard Røed, som også er leder for Økokrim-seksjonen i Hedmark.

(Les mer om tiltalen nederst i artikkelen.)

Kvinnen innrømmer

Inger Johanne Reiestad Hansen

FORSVARER: Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen er kvinnens forsvarer. Kvinnen erkjenner forholdene hun er tiltalt for, sier advokaten.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Kvinnen erkjenner straffskyld, og i utgangspunktet var saken tenkt å gå som en tilståelsessak, men på grunn av det høye antall forhold var dette vanskelig.

– Hun husker ikke alle forholdene og man ønsker en grundig behandling slik at man vet at det er riktig det man blir straffet for. Dermed går saken som en hovedforhandling, også fordi det er veldig mye dokumenter i saken, sier kvinnens advokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

– Misbruk av tillit

I løpet av 7–8 år har kvinnen fått 93 lån fra forskjellige finansieringsinstitusjoner ved å forfalske selvangivelser, lønnsslipper og samboers underskrift.

Hun skal også ha oppgitt for lav gjeld og for høy inntekt da hun sendte inn lånesøknadene.

Richard Røed

AKTOR: Politiadvokat og leder for økokrimseksjonen i Innlandet politidistrikt, avdeling Hedmark, Richard Røed er aktor i saken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Det er misbruk av et system som i stor grad er basert på tillit. Informasjon som banker og låneinstitusjoner får bør være riktig, og her har tiltalte misbrukt den tilliten.

– Tok opp lån i familiens navn

Ifølge tiltalen er flere av lånene søkt i hennes foreldre eller samboers navn, uten at de visste om det.

– Det er en tragisk og trist sak på alle mulige måter for tiltalte og hennes familie, men en alvorlig sak for politiet og påtalemyndigheten, sier Røed.

Det var familiemedlemmer som gikk til politiet etter at de skjønte at deres navn antagelig var brukt i lånesøknader de sjøl ikke hadde sendt. Ifølge Røed er pengene brukt til å betjene renter på tidligere lån og til personlig bruk.

Kvinnen er tiltalt for:

  • 93 tilfeller av grovt økonomisk bedrageri etter å ha fått lån ved å oppgi for lav gjeld, for høy inntekt, forfalsket lønnsslipper og/eller selvangivelser og samboers underskrift. Lånene ble tatt opp fra 2007 til 2015, og det samlede beløpet er 5,3 millioner kroner. 70 lån er tatt opp i hennes foreldre eller samboers navn, uten deres viten.
  • 129 tilfeller av forsøk på grovt økonomisk bedrageri etter å ha forsøkt å ta opp lån på samme måte som punktet over. Det samlede beløpet er 8,6 millioner kroner. 41 lån ble forsøkt tatt opp i hennes foreldre eller samboers navn uten at de visste om dette.
  • 5 tilfeller av tyveri etter at hun tok ut penger på samboerens kredittkort og sparekonto uten at hans viten. Samlet beløp på 136 500 kroner.
  • 17 tilfeller av dokumentforfalskning ved at hun har forfalsket samboers underskrift, selvangivelser og lønnsslipper i forbindelse med lånesøknadene.

Det er satt av tre dager til rettssaken i tingretten. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil seks år.