– Trygg på at sikkerheten er ivaretatt

Både Vegdirektoratet og Vegtilsynet skal undersøke om sikkerheten langs nye E6 er god nok – men Trygg Trafikk gir tommelen opp.

Utbygging av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa

E6-utbyggingen foregår for fullt fra Minnesund og nordover. Det er uenighet om skiltmastene som settes opp er farlige eller ikke.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Jeg tror ikke vegvesenet ville våge å bygge et så moderne uten å sette trafikksikkerheten i høysetet. Så dette føler jeg meg helt trygg på at er ivaretatt på en god måte, sier distriktsleder Ivar Ringen i Trygg Trafikk i Oppland.

Avviser kritikken

I går meldte NRK at selskapet Lattix AS reagerer på bruken av harde skiltmaster langs den nye E6-traseen fra Minnesund og nordover. Kim Heglund er daglig leder i selskapet som produserer påkjøringsvennlige skiltmaster. Det vil si skiltmaster som gir etter når de blir truffet av et kjøretøy. Selskapet mener stålrørene er livsfarlige.

– Stålmastene er krasjtestet og viser at motoren havner i baksetet. Testene er gjort i 30 og 100 km/t. Mastene er direkte livsfarlige når de blir større enn 80–90 mm i diameter, sier Heglund.

Statens vegvesen avviser kritikken og viser til at nesten alle mastene er satt opp utenfor sikkerhetssonen, åtte meter fra vegen.

– Mikroskopisk forskjell

Ringen i Trygg Trafikk mener Lattix overdriver det hele.

– Uansett nesten hvor du plasserer den, er det mikroskopisk forskjell. Det er å sette det veldig på spissen.

Saken er klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, i tillegg til Vegdirektorat og Vegtilsynet på Voss.

– Vi må finne ut om det eventuelt er skjedd noe brudd, eller om det er gjort i henhold til rutinene, sier Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet.

– Gransker internt

Vegtilsynet skal på se at vegvesenet har gode rutiner og følger kravene til sikkerhet.

– Vi har sendt henvendelsen videre til vegvesenet og bedt dem legge fram hva som er gjort i saken. Vi har fått et foreløpig svar om at de trenger litt mer tid og vil granske saken videre internt.

Gry Horne Johansen i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon forteller at saken har vært oppe til diskusjon.

– Vegdirektoratet har hatt et internt møte hvor flere avdelinger var involvert og vi ser at vi trenger mer info før vi får behandla den på ordentlig måte. Vi avventer nærmere info fra region øst før vår avdeling vurderer den på en god måte.