Måtte ut med nettleie fire ganger strømforbruk

De brukte strøm for under 3.000, men måtte betale nettleie for over 13.000. Nå dropper flere gartnere egenproduksjon av julestjerner på grunn av voldsomme prisøkninger hos enkelte nettselskap.

Oddgeir Hagen

Oddgeir Hagen hos Oddvar Hagen Gartneri og Blomster ønsker å produsere egne juleblomster, til tross for høye kostnader.

Foto: Elin Fossum / NRK

Oddgeir Hagen hos Oddvar Hagen Gartneri og Blomster fikk seg en støkk da han fikk strømregningen tidlig i høst

– Nettleia økte veldig da de la om reglene i fjor. I august i fjor hadde vi for eksempel et strømforbruk på 2800,- mens nettleia ble på over 13 000,- sier Hagen.

Oddgeir Hagen har stor omsorg for julestjernene i gartneriet til familiebedriften i Gausdal, men forstår at mange slutter.

– Det er ikke så mange som gjør dette lenger, for det er nesten billigere å kjøpe dem av en stor grossist. Men vi synes det er artig å ha egenproduserte varer i butikken vår, sier Hagen til NRK.

Regning fra Eidsiva Nett AS

Regning fra Eidsiva Nett AS

Foto: Elin Fossum / NRk

Ønsker å fortsette

Han ønsker å fortsette og produsere egne juleblomster, til tross for at kostnadene har blitt mye høyere. Han mener kvalitetsforskjellen på blomstene kan være så stor at han velger å ha full kontroll på produktet.

– Vi er tryggere på kvaliteten på det vi produserer sjøl. Men dette tjener vi ikke mye penger på, så jeg forstår at mange gir seg, sier han.

5 millioner julestjerner

I Norge selges det rundt fem millioner julestjerner i løpet av noen korte uker i desember. Men få av disse blir produsert hos lokale gartnere. Flere og flere har valgt å gi opp produksjonen og heller kjøpe juleblomstene av store grossister, men noen produsenter holder fortsatt ut.


En av årsakene til at gartnere slutter å produsere juleblomstene sjøl, er økte strømkostnader, mener Hagen. Kostnadene har økt stort det siste året og dette merker gartnerne godt.

– En times forbruk beregner hele nettleia

Sidsel Bøckman

Sidsel Bøckman i Norsk Gartnerforbund mener at for eksempel en times høyt forbruk ikke skal legge grunnlaget for nettleia resten av året.

Foto: Norsk Gartnerforbund

Hagen får støtte av Sidsel Bøckman, seniorrådgiver i Norsk Gartnerforbund.

– I fjor ble reglene lagt om, da kom en ny måte å regne tariffene på. Nå kan selskapene velge å lage tariffene sine selv, og det får store utslag, sier hun.

Bøckman forklarer at dersom man bruker mye strøm over en kort periode, så legger enkelte nettselskap dette til grunn for nettleia gjennom hele året. Hun forklarer at Eidsiva Nett AS beregner nettleie hele året ut ifra den timen om vinteren der forbruket er høyest.

– Dette får store utslag for gartnerne, som bruker mye strøm i enkelte perioder om vinteren. Derfor velger mange å gi seg, sier hun til NRK

– I Eidsiva sitt område har mange lokale gartnerier gitt seg med vinterproduksjon. Vi ser flere og flere som kvier seg for å bruke elektrisk kraft gjennom hele året, sier Bøckman.

Julestjerner

Julestjerner er den mest populære blomsten, og i Norge selges det rundt 5 millioner julestjerner i løpet av noen korte uker.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Pålagt av myndighetene

Gartneriene hadde en gunstig nettleie, men etter 2012 ble nettleieselskapene pålagt av myndighetene at det ble innført ordinære tariffer også for gartneriene. Det sier direktør I Eidsiva Nett AS, Morten Aalborg.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltkunder. Men generelt kan jeg si at har du et kort og intens forbruk vinterstid, så får du en høy effektkostnad. For det er effekten som påfører kostnad i nettet, sier Aalborg.

– Urimelig av Eidsiva

Bøckman mener at dette er en urimelig tolkning av den nye forskriften. Man kan tolke det slik, men man ikke, sier hun.

– Slik er det få andre nettleieseskaper som praktiserer regelverket. De fleste avregner nettleie hver måned, mens Eidsiva har avregning hele året. Da blir nettleia ekstra dyr, sier Bøchkman.