– Skiltmastene får motoren til å havne i baksetet ved ulykker

Leverandør av påkjøringsvennlige skiltmaster mener skiltmastene langs den nye E6-traseen er livsfarlige. Statens vegvesen tilbakeviser påstandene.

Utbygging av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa

E6-utbyggingen foregår for fullt fra Minnesund og nordover. Skiltmastene som settes opp er farlige, mener produsent av påkjøringsvennlige skiltmaster.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Kim Heglund er daglig leder i selskapet Lattix AS som produserer påkjøringsvennlige skiltmaster. Det vil si skiltmaster som gir etter når de blir truffet av et kjøretøy.

– Livsfarlige skiltmaster

Langs nye E6 fra Minnesund og nordover blir det brukt skiltmaster i stål, noe Heglund mener er livsfarlige.

– Stålmastene er krasjtestet og viser at motoren havner i baksetet. Testene er gjort i 30 og 100 km/t. Mastene er direkte livsfarlige når de blir større enn 80–90 mm i diameter, sier Heglund.

I et fire sider langt klagebrev til Statens vegdirektorat har Kim Heglund i Lattix AS påpekt flere momenter ved E6-utbyggingen fra Minnesund og nordover han mener er direkte trafikkfarlig.

Hovedpoenget til Heglund er at stålrørene som er valgt som skiltmaster ikke er såkalt ettergivende skiltmaster, noe han mener Statens vegdirektorat har pålagt utbyggere å ta hensyn til.

– Stor forskjell på mastene

Taale Stensbye, prosjektleder Statens vegvesen

Prosjektleder for E6-utbyggingen, Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Heglunds firma produserer selv ettergivende skiltmaster. Han mener forskjellen mellom disse mastene og de som står langs E6-traseen i dag er enorme.

– Man selv tenke seg hvis du tar en tom melkekartong og en murstein på høykant, og setter de ved siden av hverandre på bakken. Så later du som melkekartongen er den ettergivende skiltmasten og mursteinen den ikke-ettergivende og så tar du av deg skoen og sparker.

– Da merker man fort hvem som er ettergivende og hvem som ikke er. De samme fysiske lovene gjelder også for store master, sier Heglund.

– Settes opp utenfor sikkerhetssonen

Men Statens vegvesen mener de har tatt sikkerheten på alvor, sier prosjektleder for E6-utbyggingen, Taale Stensbye.

– De skiltstolpene og -mastene vi har satt opp utenfor sikkerhetssonen, og der skal det ikke komme kjøretøy så det er fullt ut sikkert, sier Stensbye.

Han sier det tidlig ble bestemt at alle master skulle plasseres utenfor sikkerhetssonen. Det vil si åtte meter fra selve veien.

– E6-utbyggingen fra Gardermoen og nordover er et spesielt sikkerhetsprosjekt. Vi har lagt veldig vekt på sikkerhet. Vi vil ikke ha noen form for faste hindringer i sikkerhetssonen på yttersiden av E6, sier Stensbye.

Kritikken bekymrer ikke

Vegdirektoratet opplyser at de nå skal se grundig på klagesaken fra Lattix og at den prioriteres høyt.

Lattix har også klagesaker inne til behandling hos Vegtilsynet og KOFA (Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser) uten at det bekymrer Taale Stensbye

– Vi mener at Lattix ikke har noen sak. De mastene vi har står utenfor der kjøretøyene kan havne, og da er dem sikre.