– Rådmannen taklet ikke kritikk

FAGERNES (NRK): – Sør-Aurdal hadde en saklig grunn til oppsigelse uansett prøvetid, sa advokat Øyvind Gjelstad i retten i dag. De siste ukene til ex-rådmann Håkon Rydland ble preget av sterk personstrid.

Øyvind Gjelstad, Kåre Helland

MENER OPPSIGELSEN VAR SAKLIG: Advokat Øyvind Gjelstad (t.v.) og ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal.

Foto: Dag Kessel / NRK

Det er avsatt fem dager til saken i Valdres tingrett der Rydland har stevnet Sør-Aurdal kommune etter at han ble sagt opp i mars i år. Han krever erstatning og at oppsigelsen blir kjent ugyldig.

Rydland mener at kommunen har gjort en rekke formelle feil, blant annet at han ble sagt opp etter at prøvetiden var over.

– Oppsagt med god margin

Advokat Øyvind Gjelstad, som representerer kommunen, mener derimot at prøvetiden ble lenger enn de oppsatte seks måneder på grunn av sykefravær og uttak av ferie.

Håkon Rydland, Jostein Nordbø

HAR STEVNET KOMMUNEN: Ex-rådmann Håkon Rydland (t.v.) og advokat Jostein Nordbø.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Rydland har også unnlatt å følge opp pålegg fra formannskapet om å forberede saker, og når først saken kom, var den for tynn.

– Dette er ikke i tråd med det man kan forvente av en rådmann. Flere politikere har reagert på dette, sa Gjelstad.

Gjelstad mener også at Rydland ikke takler kritikk.

– Det er et demokratisk problem at Rydland ville ha «en samtale» med ordfører etter et kommunestyremøte bare fordi noen politikere har kommet med kritikk.

Omstridt fraværsmelding

Etter et opphetet møte la han ut en fraværsmelding for noen timer dagen etter med tittelen «rekonvalesens etter formannskapsmøte».

– Dette syns jeg er ganske respektløst, og det ble ikke oppfattet humoristisk.

– Det er også eksempler på at Rydland er forurettet når han får veiledning av ordfører i saker der han har gjort feil, sa Gjelstad.

– Lite kritikk mot rådmannen

Tidligere i dag kom Rydlands advokat Jostein Nordbø med sterk kritikk mot kommunens behandling av sin tidligere rådmann.

– Rydland har praktisk talt ikke fått kritikk fra noen av sine samarbeidspartnere i jobben. Flere episoder som kommunen viser til, kan tilbakevises punkt for punkt.

Nordbø mener at sykmeldinger ikke kan brukes som grunn til å forlenge prøveperioden, fordi Rydland faktisk jobbet en del i disse periodene.

På jobb eller ikke?

De to advokatene brukte i dag timevis på å dokumentere hvert sitt syn med dokumenter, mailer og NAV-skjemaer. Retten må etter hvert ta stilling til hvor aktiv han har vært i sykmeldingsperioder, og hvilken betydning dette får for beregning av hvor lang prøvetiden faktisk var.

I perioden etter oppsigelsen har det vært flere møter mellom partene, men de har ikke lykkes i å få til forlik. I mai gjorde Rydland et forsøk på å få stå i stillingen inntil saken var endelig avgjort, men fikk ikke medhold i retten.

Det er satt av fem dager i Valdres tingrett.

Advokat Jostein Nordbø sa på slutten av sitt innledningsforedrag at «jeg hadde regnet med at tre dager var nok».