– Politikere tør ikke koble flom og klimaendringer

Norske politikere må manne seg opp og tørre å si at flom og elendig kornår skyldes klimaendringer. Det mener Thomas Cottis fra Løten. Han er kampanjesekretær i organisasjonen Klimavalg 2013.

Flom Kvam

Thomas Cottis mener det er viktig å tørre se sammenhengen mellom flommen i vår og den globale oppvarmingen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Klimavalg 2013 er en orgasnisasjon som kjemper for å påvirke årets valgkamp. Målet er å få klima som tema blant politikerne. Kampanjesekretær Thomas Cottis mener det er en stor utfordring.

– Det er et skikkelig svakhetssymtom i den norske klimadebatten at de ikke våger å se sammenhengen mellom ekstremværet i Norge og verden, og den globale oppvarmingen, mener Cottis.

Han understreker at oppvarmingen nå har økt med 0,8 grader, og at det blir enda verre om oppvarmingen øker ytteligere.

– Politikerne vil ikke se det at vi pøser ut med klimagasser. Vi slipper ut mer enn de fleste andre land. Sverige er på 8 tonn per borger, mens Norge er på 11 tonn, sier Cottis.

Sykler for miljøet

Thomas Cottis er kampanjesekretær i Klimavalg 2013.

Han bruker elendig kornavling i Innlandet som eksempel.

– Slik har det vært de siste åra. Grunnen er blant annet alt regnet i mai. Dette handler om klimaforandringer, sier Cottis.

Han mener selv de partiene som er opptatt av klima vegrer seg for å koble ekstremt vær, som det voldsomme regnværet i vår, med menneskeskapte klimaendringer.

Innrømmer at det er vanskelig

Politikere fra alle partier får kritikk av Thomas Cottis i Klimavalg 2013. Aksel Hagen, stortingsrepresentant fra Oppland SV innrømmer at de har en utfordring med å overbevise folk om klimaproblemene.

– Jeg tror Cottis har helt rett. Det regner mer, det blåser mer og det er mer vær. Men folk tror ikke det skyldes klimaforandringer, sier Hagen.

Cottis mener de norske politikerne bør gjøre som USAs preseident Barack Obama.

– Obama var krystallklar

Klimaforskerne sier at sannsynligheten for at det vil regne mer øker. Dette er illevarslende i seg selv, mener Cottis.

– Politikerne bør være sånn som president Obama var i år. Han har vært krystallklar på at hetebølgeproblemene i 2012, skogbrannene og stormen Sandy ikke hadde skjedd i samme omfang uten global oppvarming. Han viste at nå er vi i gang. Det blir bare verre, og nå må vi gjøre noe, sier Cottis.

Han tror politikerne er for feige fordi de ikke vil skremme velgerne.

Barack Obama

Norske politikere må gjøre som Obama, mener Thomas Cottis fra Klimavalg 2013.

Foto: JASON REED / Reuters

– Jeg tror de prøver å leve opp til ideen om at de ikke skal skremme folk. Kristin Halvorsen har sagt til meg at hun helst ikke vil snakke om klimaendringer fordi hun er redd for handlingslammelse, hevder Cottis.

Han synes klimasaken må gjøres mer forståelig for folk flest.

– Den teoretiske praten må kuttes ut! Se på de eksemplene vi har i hele verden, sier miljøaktivisten.

Hans inntrykk er at det er en bevegelse på gang blant velgerne.

– Jeg tror mange unge skjønner at det er viktig med en klimapolitikk som hjelper for deres framtid. Jeg tror det vil bli et folkekrav, mener Thomas Cottis.