– Øygards troverdighet er svekket

Vågå-ordføreren ble i formiddag konfrontert med samtalene han har hatt med den fornærmede jenta på Skype. Olav Rønneberg, leder for NRKs krimavdeling, sier Øygards troverdighet nå svekkes.

Rettssak Rune Øygard

Øygard fremstår som mer amper og irritabel i retten i dag.

Foto: Elin Fagertun / Tegner

Øygard fikk store problemer med å forklare seg i retten i formiddag.

Aktor Thorbjørn Klundseter har konfrontert Vågå-ordføreren med intime samtaler mellom han og den fornærmede jenta på nett-tjenesten Skype, og hans forklaringer oppfattes ikke som særlig tillitvekkende.

Amper og irritabel i retten

Ifølge Olav Rønneberg, leder for krimredaksjonen i NRK, fremstår Øygard som mer amper og irritabel i retten i dag.

– Han blir i større grad konfrontert av aktor, og det er tydelig at han misliker spørsmålene fra aktor, og han har problemer med å forklare seg i retten i dag, forteller Rønneberg som er til stede i rettssalen.

Under sin frie forklaring i går hadde ordføreren med seg notater og ga en utfyllende forklaring. Men i dag er han langt mer kortfattet og avvisende.

– Han er uenig med aktor i spørsmålsstillingen, og mener de ikke har noen betydning for skyldspørsmålet, sier Rønneberg.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen er også langt mer aktiv i dag, og bryter av aktor gjentatte ganger på spørsmål rundt sentrale detaljer.

Har problemer med hukommelsen

Rønneberg sier Øygard i større grad gir uttrykk for at han ikke husker sentrale detaljer og samtaler han har hatt med jenta på Skype.

– Etter hvert som aktor borrer så er det stadig mer han ikke husker, og dersom han husker så mener han at det ikke er noe unormalt med kommunikasjonen han har hatt med jenta, sier Rønneberg

Utskriftene fra disse samtalene viser at de to har kommunisert på så intimt og nærgående vis at pressekorpset i dag ble advart mot å gjengi detaljene.

Men Øygard forklarer gjentatte ganger at det ikke er noe unormalt med disse samtalene, og at grisepraten de har hatt er innenfor det akseptable.

Mange vil mene at en voksen manns kommunikasjon med en mindreårig jente bør være på et helt annet plan enn det Rune Øygard har gjennomført med denne jenta.

Olav Rønneberg, leder for krimredaksjonen i NRK

– Aktor har styrket sin sak

Aktoratet har ingen tekniske bevis de kan legge frem. Det er derfor tiltaltes og fornærmedes forklaring som er avgjørende rundt spørsmålet om skyld.

– Retten må sette de to forklaringene opp mot hverandre, og Øygards forklaring er noe svekket etter dagens runde i retten, mener Rønneberg.

Han sier påtalemyndigheten har styrket sin sak mot Rune Øygard etter formiddagens runde i retten.