– Øygard-kjennelsen ren gjetning

Professor i strafferett Ståle Eskeland, kaller juryens kjennelse i Øygard-saken ren gjetning.

Ståle Eskeland

Professor i strafferett Ståle Eskeland mener juryens kjennelse er ren gjetning.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Juryen frikjente i dag Rune Øygard for overgrep mot den fornærmede jenta før hun var fylt 14 år, men ble dømt for seksuell omgang med henne etter fylte 14 år.

Les: Øygard frikjent og dømt

Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland, kaller juryens kjennelse ren gjetning.

Han understreker at han uttaler seg om det juridiske, og ikke om hva som faktisk har skjedd.

– De må ha gjettet

– Jeg bestrider ikke at juryen har følt seg sikre, men slutningen er ikke gyldig. Vi har ikke kriterier for å vite med sikkerhet at Øygards adferd også innebærer samleie, sier Eskeland.

Han poengterer at juryen frikjente Øygard for overgrep mot jenta før hun fylte 14 år, men fant han skyldig i seksuell omgang med henne etter at hun var fylt 14 år.

– Det er vanskelig å forstå dette uten å legge til grunn gjetning. De har kommet til at det ikke var sikkert at han hadde samleie med jenta da hun var under 14 år. Da legger de jo til grunn at hun kan ha løyet om dette. Hvordan kan de da være sikre på at hun ikke har løyet om overgrep etter at hun fylte 14 år, spør Eskeland.

– Mye synsing

Eskeland mener det er mye synsing i norske rettssaler.

– Juryene danner seg oppfatninger og føler seg sikre eller usikre, sier Eskeland.

Han mener de burde ha stilt seg spørsmål om er kan de utifra hva som er kommet fram i retten trekke en sikker slutning.

– Jeg tror de fleste som virkelig stiller seg spørsmålet seriøst, må komme til at nei, riktignok føler jeg meg sikker, men jeg kan ikke være sikker alikevel.

Eskeland poengterer at i denne saken er det to historier: At han har hadde alle samleiene slik tiltalen viser, eller at han ikke har hatt det slik Øygard hevder.

– Begge historier er forenelig med det som har kommet fram i retten. Vi kan ikke med sikkerhet si at samleier har funnet sted.