Hopp til innhold

– Domstolene vil legge mer vekt på misbruk av posisjoner

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal tror Høyesteretts dom mot Rune Øygard vil bety at domstolene i framtida i større grad vil legge vekt på misbruk av posisjoner.

Nina Braathen Hjortdal

Nina Braathen Hjortdal mener Øygrad-dommen kan skape ny rettspraksis.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det skriver Kommunal Rapport.

Høyesterett skjerpet dommen mot Rune Øygard fengsel i to år og tre måneder. I lagmannsretten ble han dømt til fengsel i et år og tre måneder.

Misbruk av stilling

I dommen fra Høyesterett slås det fast Øygard tilbød jenta å ta del i spennende og interessante opplevelser knyttet til hans verv som ordfører, og at han brukt posisjonen for å oppnå seksuell omgang med henne.

Braathen Hjortdal tror dette vil få betydning for seinere saker i domstolene.

– Høyesteretts dom vil være en påminnelse til påtalemyndigheten om at den bør være flinkere til å bruke bestemmelsen om misbruk av stilling i liknende saker, sier Braathen Hjortdal til Kommunal-rapport.no

Ikke enig

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter er ikke enig, og tror ikke dommen vil bety en ny rettsspraksis.

– Det er ikke noe nyskapende juss i denne dommen, sier han til Kommunal-rapport.no.

Han tar ikke sjølkritikk på at paragrafen om misbruk i stillinga ikke var med i tiltalen.

– Da tiltalen ble tatt ut hadde vi ikke de samme opplysningene. I denne saken har det kommet fram mange nye opplysninger seinere, særlig i lagmannsretten, sier han.