Hopp til innhold

– Oslo må løse voldtektssakene selv

Politimester i Gudbrandsdal, Arne Hammersmark, mener Oslo politidistrikt må oppklare voldtektssakene selv. Justisministeren sier situasjonen med de mange voldtektene i hovedstaden den senere tida er ekstraordinær og vurderer å hente folk fra andre distrikter.

Hammersmark og Storberget

Oslo sjøl oppklare voldtektssakene fra den siste tiden, sier politimester i Gudbrandsdalen, Knut Hammersmark (innfeltet bilde til venstre). Knut Storberget (t.h.) vurderer å be politidistriktene bistå med folk.

Foto: Stian Lysberg Solum, SCANPIX/NRK / /NRK

Den kraftige økningen i anmeldte overfallsvoldtekter hittil i år, gjør at andre politidistrikter nå må forberede seg på å dele sine ressurser med Oslo. Oslo-politiet er fortsatt sterkt preget av 22. juli-etterforskningen.

I tillegg har det vært flere drap den siste tiden. Knut Storberget vil nå sette alt inn på å ta voldtektsforbryterne, og derfor mener han at også andre politidistrikter kan bidra.

– Kan ikke erklære Oslo som en krigssone

Politimester i Gudbrandsdalen, Arne Hammersmark, er ikke enig.

– Jeg kan vanskelig se at det er en fordel å beordre de snaue politiressursene som er rundt omkring til Oslo for at de skal gå fotpatrulje i parkene for å forebygge voldtekter. Skal man komme dette til livs så må politiet i Oslo håndtere dette sjøl ved å omprioritere sine egne ressurser.

Selv om det har vært flere voldtektssaker der enn vanlig så kan man ikke erklære Oslo sentrum for en krigssone i helgene.

Politimester i Gudbrandsdalen

I slutten av oktober var det registrert 72 overfallsvoldtekter i Norge. To av tre av dem skjedde i Oslo. I de fleste sakene var gjerningsmannen ukjent.

Ifølge Hammersmark består politiet i Oslo av cirka 2.500 personer, og han mener at disse må ut på tider og steder der voldtektene skjer. Han advarer mot å nærmest erklære Oslo for en krigssone i helgene.

– Sett ifra min side, så må man være litt forsiktig med å hause opp situasjonen i Oslo ytterligere. Selv om det har vært flere voldtektssaker der enn vanlig, så kan man ikke erklære Oslo sentrum for en krigssone i helgene. Jeg mener at politiet i Oslo må ordne opp i dette sjøl, sier Hammersmark.

– Løser ikke problemet på lang sikt

Han får støtte av fungerende politimester i Vestoppland, Linn Hilde Fosso, som mener at det er feil å ta ressurser fra distriktene.

Politimester i Hedmark, Tormod Bakke.

Politimester i Hedmark, Tormod Bakke.

Foto: politiet

– I den situasjonen vi alle er i så blir det ikke riktig å ta ressurser fra distriktene, som allerede har en ressursmessig utfordring fra før. Man løser heller ikke problemet på lang sikt. Dette er et problem som Oslo-politiet må finne en løsning på sammen med politisk ledelse, sier Linn Hilde Fosso.

Politimester Tormod Bakke i Hedmark tror Storberget kommer med sine uttalelser for å understreke alvoret i saken.

– Jeg ser justisministerens uttalelse mer som en understrekning av at det er en alvorlig situasjon i Oslo. Hvis vi får en konkret henvendelse får vi se i hvilken grad det er mulig å bistå, men jeg må jo si at i den grad det er knappe ressurser i Oslo, så er det gjenkjennbart også utenfor Oslo, sier Bakke.

– Går utover innbyggerne

Heller ikke blant de tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund lokalt er noen positive til å hente politifolk fra distriktene.

Leder i fellesforbundet i Gudbrandsdalen tror at lokalbefolkningen får lide hvis knappe ressurser flyttes.

– Ressurssituasjonen i Gudbrandsdalen er så prekær at det ikke er mange å gå på her i det daglige. Hvis vi skal bidra med folk i Oslo, så kan det gi store utslag for vår egen polititjeneste. Skal innbyggerne her lide for at vi skal bidra med folk i Oslo? Jeg kan ikke skjønne at det blir rett prioritering, sier Brede Holdbrekken.