– Norge attraktivt for smuglere

Profesjonelle smuglere bosetter seg langs riksgrensa for å smugle alkohol inn i Norge. – Det er en enorm stor svart økonomi i Norge, sier tollsjef.

Stort øl- og vinbeslag

Tollvesenet gjør stadig alkoholbeslag langs riksgrensa, men mørketallene er store, mener tollsjef Morten Nystuen.

Foto: Tollvesenet

Norges høye avgifter på alkohol er en viktig faktor for at mange velger å smugle varer inn i landet. Svensk radio P4 har sett nærmere på smuglervirksomheten mellom nabolandene.

EU-medlemskapet har ført til at man i Sverige kan ta med seg nærmest uante mengder alkohol, så lenge det stammer fra Europa og ikke utgjør noen trafikkfare i forhold til lastingen av kjøretøyet. I Norge er grensa for innførsel en liter sprit, tre liter vin og to liter øl. Straffen for smugling er også lavere enn på svensk side, noe som fører til at det er attraktiv å smugle til Norge.

– Sprer risikoen

Morten Nystuen

Kontrollsjef ved tollvesenet i Kongsvinger Morten Nystuen.

Foto: Jan Egil Løvbak

Bandene er ifølge «P4 granskar» godt kjent med hvor tollerne befinner seg, hvilke kjøretøy de benytter og er jevnt over godt orienterte. Kun tre av vegene som krysser riksgrensa er bevoktet i full skala.

– Vi ser at de sprer risikoen på flere biler og kommer inn fra Sverige via bru, bil eller båt, forteller Morten Nystuen, kontrollsjef ved tollvesenet i Kongsvinger, til programmet.

Toppbeslaget i Kongsvinger ble gjort i fjor, da en trailer med 28 000 liter alkohol ble beslaglagt.

– Man kan si det sånn at Tollvesenet har jobb i framtida også. Mange av dem vi tar kommer fra Øst-Europa. Flere av disse bor i Sverige og har dette som jobb. Det er en enormt stor svart økonomi i landet vårt med dette. Men man skal ikke generalisere, det er nordmenn og svensker også, som godt organisert tjener penger på å transportere alkohol fra Sverige til Norge.

– Sverige et transittland

Da Sverige ble med i EU for 18 år siden ble det gjort endringer i tollen. Dette gikk ikke ubemerket hen i Kongsvinger.

– Det var bedre kontroller inn til Sverige tidligere. Nå har de etter hvert bygd opp igjen kontrollene, men det er store laster som nærmest bombarderer den norske grensa, forteller Nystuen.

Politiet er eneste instans som kan etterforske smugling. Tollbetjentene i Kongsvinger har dispensasjon til å bruke blålys, men har ingen mulighet til å jage smuglere eller bedrive etterforskning.

– Skal vi få slutt på trafikken, må vi ta bakmennene. Dette kommer ikke spesielt høyt opp på prioriteringslista til politiet. Mitt ønske er å etterforske alt, både følge pengene og ta bakmennene.

Personer som tas for smugling i Norge blir ofte sluppet ut samme dag og kan da fortsette kort tid etter, mener Roger Nilsson, gruppesjef i Gränsskyddsgruppen i Tullverket i Värmland.

– Vi så ganske fort etter EU-medlemskapet at alkoholsmuglingen økte. Sverige er blitt et transittland for smugling til Norge.

Toll, tollvesenet på kontroll
Foto: Frode Meskau