Hopp til innhold

Rektor: – Det er forferdelig at Farida (9) og foreldrene sendes ut

Rektor ved Nordre Land læringssenter reagerer sterkt på at afghanske Farida, som aldri har vært i hjemlandet, nå sendes ut av Norge sammen med foreldrene.

Farida Khurami og moren, Noorya Muhsini.

VIL IKKE TILBAKE: Farida Khurami og moren, Noorya Muhsini avbildet på Dokka i sommer. Farida har gått to år på skole på Dokka, og har ifølge både lærere og andre i lokalmiljøet blitt svært godt integrert i lokalmiljøet. - Vær så snill og ikke send oss ut, jeg frykter for datteren min, sier Noorya til NRK på telefon fra Trandum.

Foto: privat

Farida Khurami og moren, Noorya Muhsini, sitter nå på Trandum utlendingsinternat etter at de sent torsdag kveld ble kveld hentet av politiet i sitt hjem på Dokka i Nordre Land. Grunnen er at Utlendingsnemnda (UNE) har gjort vedtak om at de ikke lenger har lov til å oppholde seg i Norge.

Sendes ut lørdag

– Det er helt forferdelig å sende ut disse menneskene. Både mor og datter er svært godt integrert i samfunnet her på Dokka, forklarer rektor ved Nordre Land Læringssenter, Laila Gladbakke.

Hun forklarer at moren har fått norskopplæring, mens Farida har gått på vanlig skole.

– Farida ble født i Iran hvor familien var på flukt. De flyktet fordi Noorya sto i fare for å bli tvangsgiftet, forklarer Gladbakke.

Hun sier at niåringen har mange venner på skolen, hvor hun har vært i elev i nærmere to år. Familien har vært i Norge siden 2011.

– Hun er også med i en dansegruppe og andre fritidsaktiviteter på Dokka, og både hun og moren har stått på for å integrere seg i samfunnet her. De har lært seg norsk og vist stor interesse for å lære, sier hun.

Trandum

TRANDUM: Her sitter familien i påvente av uttransporteringen. På Trandum er også Faridas far, som har bodd på asylmottak de siste årene. De tre skal etter planen sendes sammen tilbake til Afghanistan, på tross av at datteren aldri har vært i landet.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

– Svært streng praksis

Familiens advokat, Jan Erik Mellemberg, reagerer på det han betegner som svært streng praksis fra UNE i denne saken.

– Det kom nye forskrifter fra myndighetene før jul om at barnets beste skulle tillegges særlig vekt. Jeg kan ikke se at det blir gjort i dette vedtaket, sier han.

UNE på sin side viser til begrunnelsen i vedtaket, og der står det blant annet at: «Det fremstar ikke som klart hva som er til det beste for barnet. Det vises til at Farida fremstår som godt integrert i Norge. Hun trives på skolen, har gode venner og er en av de sterkeste elevene på klassetrinnet. (...). På den andre siden skal hun returnere sammen med sin mor og sin far til sin øvrige familie på familiens hjemsted. Det bemerkes også at det at hun på relativt kort tid har blitt integrert i Norge, taler for at hun, som et tilpasningsdyktig og ressurssterkt barn, ogsa vil bli integrert på hjemstedet.»

Flere saker fra Innlandet