Hopp til innhold

– Media bør få referatforbud

Barneombud Reidar Hjermann vil sende pressen på gangen under deler av rettsaken i overgrepssaken i Alvdal.

Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann vil at mediene kastes ut under deler at rettsaken i Alvdal. Han mener de ikke har noe der å gjøre under hele rettsaken.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Det skriver Barneombudet i et brev til Riksadvokaten og domsadministratoren på tinghuset i Elverum.

Fem personer er tiltalt for seksuelle overgrep mot fire barn. Blant politiets bevis mot flere av de tiltalte er filmer som viser overgrep mot barna.

– Unødvendige detaljer

Barneombudet mener at dørene i retten bør lukkes når filmene vises i retten.

– Mediene har ikke vist seg tilliten verdig. I dette tilfelle omtaler de barn som mange kjenner til og mange vet hvem er. De kommer med unødvendige detaljer som allmennheten ikke trenger å vite om, sier barneombud Reidar Hjermann.

Hjermann mener at mediene bør få referatforbud under deler at rettsaken.

– Denne saken er et godt eksempel på at det trengs klarere retningslinjer, sier han.

Mener du at pressen bør kastet på dør?

Det er ingen grunn til at pressen skal være i retten når de viser frem filmer og bilder, sier Hjermann.

Barnevernspedagog Kristin Svengård Roe mener rettsaken i Alvdal skader barna mer enn å ivareta dem. .

– Jeg kan ikke se hvorfor andre enn dommer og aktorat trenger å se filmer som i utgangspunktet er straffbart å se på, sier hun.

Hva mener du? Si din mening lenger ned i saken!

Se Aktuelt fra 25. januar som handler om denne saken, " Går pressen for langt"

Inger Johanne Solli

Distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland er ikke enig i kritikken fra Barneombudet.

Foto: Anne Næsheim / NRK
– Barneombudet har feil fokus

Distriktsredaktør Inger Johanne Solli i NRK Hedmark og Oppland mener derimot at Barneombudet har feil fokus. Hun mener det er svært viktig at media dekker en sak som dette.

– Noen detaljer har kanskje vært overflødige, men jeg mener det er akkurat her vi gjør rollen vår. Hva ville vært alternativet? Vi ser jo nå at Fylkesmannen setter søkelys på hvordan disse barna har blitt behandla. Ikke minst er denne saken et uttrykk for hvor grusomme voksne folk kan være mot sine egne barn, sier Solli.

– Pressen er ydmyk

Også barnas advokater i denne saken er sterkt uenig med Barneombudet. Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen som representerer ett av de fire ofrene mener hennes klient ikke har lidd noen overlast av medieomtalen.

– Jeg blir bekymret dersom vi nå får en spesialordning i barnesaker der pressen vises på dør. Det kan medføre at folk ikke tørr å si ifra. Jeg opplever at pressen er ydmyke i slike saker, og man kommer i en dialog med dem om hvordan slike saker skal håndteres, sier Bohinen.

– Jeg synes ikke pressens håndtering i denne saken har vært en belastning eller skadelig, sier hun.

Reidar Hjermann i Barneombudet håper likevel at dommeren og domsadministratoren vil se på saken.

– Jeg håper dommeren ser på hva han kan gjøre som er til det beste for barna, sier han.

Si din mening! Bør media kastes ut under deler at rettsaken? Eller er saken såpass viktig å få belyst at media bør være tilstede under hele rettsaken?