– Lovlig turistkontor-vedtak

Fylkesmannen har avvist en klage på at et vedtak i formannskapet i Dovre skulle være ulovlig. I juni bevilget formannskapet 100.000 kroner til nytt turistkontor på Dombås, men det kom kritikk om at vedtaket var forhastet og dårlig utredet.