– Kvote for ulvefelling er for lav

Skogeierorganisasjonen Norskog mener at den fastsatte kvoten for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet er satt for lav. De mener blant annet at vedtaket ikke er tilstrekkelig opplyst med tanke på skadepotensiale for jaktretten.