Forsvarer: - Ulvedommen må om nødvendig helt til Høyesterett

Forsvarer Steffen Brandstad mener at bruken av "mafiaparagrafen" i ulvesaken bør prøves for Høyesterett om nødvendig.

Steffen Brandstad

Forsvarer Steffen Brandstad mener ulvesaken om nødvendig på prøves for Høyesterett.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

Branstad forsvarer en 35-åring som ble dømt til fengsel i ti måneder. Aktor hadde bedt om fengsel i ett år og tre måneder. Han ble i likhet med fire andre også dømt etter den såkalte "mafiaparagrafen", det vil si at han tilhører en organisert, kriminell gruppe.

Les: Dømt for ulovlig ulvejakt

Sammenlignbare saker

Brandstad mener at straffene ligger mye høyere enn det sammenlignbare saker gjør. Han viser blant annet til en sak fra Eidsvoll i 2012 der felling av ulv ga seks måneders fengsel. Brandstads klient ble dømt for å ha forsøkt å være med på medvirkning felling av en ulv.

– Selv om det ikke er så mye som Økokrim ville, så er det en kraftig skjerping av straffenivået. Dette er for strengt, mener Brandstad.

Hans klient anket på stedet.

Mafiaparagrafen

Brandstad er spesielt spent på om bruken av "mafiaparagrafen" kommer helt opp til Høyesterett.

– Det var en loveendring i juni 2013 der terskelen for å bruke denne lovanvendelsen ble senket av Stortinget. Og så har det ikke vært prøvd for Høyesterett siden den gangen naturlig nok, om hvor den terskelen skal gå. Det er en utfordring å vite hvor terskelen skal ligge, mener Brandstad.

Han mener derfor at denne saken om nødvendig må helt opp til Høyesterett.

– Var organisert

Retten på sin side slår helt klart fast at dette har vært en organisert gruppe. Retten støtter seg her på den omfattende kommunikasjonskontrollen mellom de tiltalte og andre.

«.... viser etter rettens syn klar organisering av en gruppe personer hvorav noen har bidratt tidligere, og noen bidro den 15.02 14, og noen bidro i fortsatt innsats senere i tiltak for å felle ulv innenfor forvaltningssonen for ulv»

Retten mener også at kommunikasjonskontrollen viser at dette har pågått over lengre tid.

Retten viser her særlig til den hovedtiltalte som i en samtale sier at han har " 11 pinner".

«– Uansett om det ligger en tallmessig overdrivelse i antallet, viser uttalelsen- sammenholdt med øvrig gjengitt kommunikasjon ovenfor- at det er tale om en aktivitet som i alle fall for nn`s del har pågått en tid».

– Ikke skryt

Flere av de tiltalte har hevdet at det var "ljug" og "skryt" når det blir snakket om ulv og ulvejakt i de avlyttede samtalene.

– Retten kan ikke se at det som sies i samtalene inneholder noe element av "gjøn" eller "skrøning" mht at felling av tre ulver som man hadde observert i området var målet for den aktiviteten de bedrev", heter det i dommen.

Reporter Tom Haakenstad om dommen