Hopp til innhold

– Kommunen bør rense Folla sjøl

Varaordfører i Folldal kommune, Ståle Støen, mener kommunen må vurdere å starte rensinga av elva Folla sjøl, og sende regninga til Næringsdepartementet.

Ståle Støen

Varaordfører i Folldal, Ståle Støen, er lei av at Direktoratet for Mineralforvaltning statlig utsetter å rense elva Folla.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Arbeidet med rensing av utslippene til elva Folla i Folldal blir nemlig kraftig forsinket, igjen.

Flere tonn kobber i elva

Bekken som renner ut i Folla like nedenfor sentrum i Folldal, tar med seg mellom 10 og 20 tonn kobber i året ut i elva fra gruvene og slagghaugene oppe i dalsida. Det har den gjort sida siste gruva ble lagt ned for vel 20 år sida.

Sist sommer skulle et prøveprosjekt med rensing endelig komme i gang. Men det ble utsatt fordi det måtte settes ut på anbud, ifølge Direktoratet for Mineralforvaltning, som er det statlige organet som skal sørge for rensing.

Tidlig i januar skulle anbudet legges ut. Det skjedde aldri.

– Nå er hele anbudsrunden lagt på is, og kan bli avlyst, forteller senioringeniør Siw-Christin Taftø i Direktoratet for mineralforvaltning.

Folldal gruver

Mellom 10 og 20 tonn kobber renner årlig ut i Folla fra gruvene og slagghauger i dalsida.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Renser i Sør-Trøndelag først

I stedet har direktoratet utarbeidet en konsulentrapport om hvordan man kan få i gang rensing ved Løkken gruver i Sør-Trøndelag.

– Nå vil vi gå nøye gjennom den for å se hva den forteller som har overføringsverdi til Folldal. Deretter kan det bli laboratorieprøver og testing i sommer eller neste sommer for å finne ut hva slags teknologi vi bør bruke, sier Taftø.

Hun tror en full rensing av Folla sannsynligvis vil komme i gang i løpet av 2015 eller 2016.

– Dette er handlingslammelse

Varaordfører Ståle Støen er nokså oppgitt over direktoratets planer for runding av elva.

– Dette er handlingslammelse, og stikk i strid med hva direktoratet har sagt tidligere. Det bryter også med det stortingsrepresentanter fortalte i høst, sier Støen.

Ifølge de tidligere planene fra direktoratet skulle rensingen starte fra og med 2014.

Støen sier til NRK at han heller ikke forstår hva man nå må lære fra rensingsarbeidet ved Løkken.

– Tidligere har direktoratet sagt at det her er snakk om teknologi som må utvikles særskilt for hvert sted, forklarer varaordføreren.

Fisken er borte

Elva Folla er så sterkt forurenset at all fisk er borte i deler av elva. Klima- og Direktoratet for forurensing frist for å komme i gang med rensing gikk ut for over to år siden.

For Støen er grensa nådd og tilliten til Direktoratet mer enn tynnslitt.

– Vi kan ikke vente i tiår etter tiår. Det finnes kjent teknologi for rensing som kan kjøres i gang. Så får man heller utvikle bedre teknologi etter hvert, sier han.

Vil sende regninga til Næringsdepartementet

Varaordføreren sier han nå vil ta opp muligheten for å starte arbeidet med å rense Folla internt i kommunen.

– Et mottrekk fra oss kan være å sette i gang rensing i kommunal regi, og sende regninga til Næringsdepartementet.

Støen sier kommunen ifølge lovverket kan gjøre nettopp dette som lokal forurensningsmyndighet.

Han tror rensing av Folla kan settes i gang fra 2015 eller 2016, men bare hvis kommunen selv starter arbeidet

– Direktoratet for Mineralforvaltning har hittil ikke vist at de kan levere noe som helst, sier varaordfører Ståle Støen.

Forurensing i Folla

Støen vil legge rensearbeidet av elva ut på anbud, og sende regninga til Næringsdepartementet.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK